Veldt/Dufresne

John Calvin, teolog og protestantisk reformator. Skildrer ham i besiddelse af Skrifterne (Genève Bibelen), som han erklærede som nødvendige for den menneskelige forståelse af Gudsåbenbaring. Calvin's generelle, eksplicitte redegørelse for hans syn på Skriften findes hovedsageligt i hans institutter for den kristne religion.

Lige siden vi mennesker rejste os på bagbenene for en del år siden, har man kunnet se den ihærdige forfølgelse af de anderledes tænkende mennesker. Der har været forfølgelser på grund af magtbegær – selvforherligelse – og som noget af det mest almindelige – ganske som i dag – hvis noget opfattes som en trussel, så skal det væk.
I Europa opstod kristendommen i flere udgaver – katolicismen – Den lutheranske linie og flere andre trosretninger.
I Frankrig opstod i det 16. århundrede en lidt ændret opfattelse af den protestantiske linie hvor John Calvin var foregangsmanden. Det var begyndelsen til den såkaldte Calvinisme eller Hugeonotsèrne. Der var især et område hvor Calvinismen havde indflydelse, nemlig i Cèvennes.
Efterhånden var der så mange, at ”Den protestandiske reformerte kirke af Frankrig” begyndte at føles som en trussel mod de andre, derfor startede man en chikane af medlemmerne, og da der var ret indflydelsesrige modstandere – siger det sig selv, at det gav problemer i dagligdagen.
Efterhånden fandt mange af medlemmerne tilflugtssteder især i England – Wales – Irland – Skotland – Danmark – Sverige – Holland – Brandenburg i Tyskland – Palæstina – Vatikanet – Rusland – kanaløerne – Sydafrica og Amerika.
Der var rigtig mange som tog turen via Brandenburg og derefter til Danmark, hvor især området omkring Fredericia blev meget populært, og da integrationen gik fint, var der ikke de store problemer forbundet hermed. I Danmark opstod der 3 eller 4 samfund hvor den Reformerte Kirke blev oprettet.
I alt menes det at ca. 500.000 mennesker flygtede fra Frankrig, hvor der i dag stadig er en mindre Hugeonot-menighed i  Cèvennes.                                                                                                                                                                                                                                    Den franske revolution var i årene 1777-1787 og der var rigtig mange mennesker der mistede hovedet under Robespierres rædselsregimente, men der var også nogle som undrog sig at komme i søgelyset og kom til det ”fredelige” Danmark.
Navne som Dufresne – Capelier – Noê – Honore – Stein m.fl. kommer fra hele området Belgien – Frankrig – Tyskland – Holland og giver en spændende  baggrund for en historie  som bliver fortalt på det følgende.                                                                                                                                                                                                                       

9 x oldeforældre:
Jaques Dureilles født ca 1600 i Frankrig – død i Margnei Frankrig  blev far til en datter:
Sara Dureillis født i 1639
Nicolas Dupont født i 1604 i La Rochelle i Frankrig – han var forpagter af godset Hemhof ca. 60 km s.ø. for Munchen i Tyskland – han døde i 1665 i Tyskland.
Hemhof ligger i alpeforlandet, hvor de mægtige bjerge tordner sig op over byen Hemhof, der er en stor gletcher ikke så langt væk, så det er virkelig en naturperle.
Han blev gift med Marie Sedan – født i 1608 også i Frankrig – de fik en søn:
Philipp Dupont født i 1628.
Pierre Noê  var født i 1610 – død i 1660 – boede i Belgien hele livet – han blev gift med Sarah Annekka Jans født i 1612 – døde allerede i 1640. De fik en søn:
Jacob Noê født i 1635.
George Stekelorum var født i 1602 i Bailleul Belgien – han blev gift med Marie S. Duboris født i 1602 – de fik en datter:
Petronilla Stekelorum født i 1620.                                                                                                                                                                                                                                                                         

8 x oldeforældre:
Michel Deleuran 1636-1667 bosiddende i Frizenheim Pfalz  i Bayern blev gift med Esther Devantier 1640-1667 – de fik en søn.
Pierre Deleuran født i 1667.
Louis Hurtienne 1643-1693 bosidden i grænseområdet Frankrig/Tyskland blev gift med Margueritte Belli født i 1649 – de fik en datter:
Esther Hurtienne født i 1668.
Daniel Le Blond født 1622 i Picardi regionen i Frankrig blev gift med Marie Coset født i 1628 i Comeiles også i Picardi – de fik en søn:
Daniel Le Blond født i 1660.
Jaques Berthe 1630-1701 han var født i Thierache Frankrig et område der ligger tæt på den belgiske grænse – han havde en tobaksplantage og en gård han blev gift med Sara Dureilles 1639-1714. De flyttede til Briest Gramzow I Branderburg regionen hvor de døde –  de fik en datter:
Marie Francoise Berthe født i 1664.
Philipp Dupont 1628-1677 født i La Rochelle i Frankrig – Han flyttede som ung til Hemshof i Mannheim hvor han var forpagter på et gods – han blev gift i 1650 med Jeanne Massey 1632-1667 – de fik en søn og en datter:
Marie Dupont født i 1655                                                                                                              Matthieu Dupont født i 1667.
Jacob Noê  1635-1685 født i Rongy – Tournai Belgien – han blev gift med Petronilla Stekelorum 1620-1700 født i Bailleul Frankrig – de fik en datter:
Catherine Noê født i 1663.
Jean Villain 1640-1692 – født i Belgien blev gift med Xantine Ballai 1642-1703 – de fik en søn:
Vincent Bonde Villain født i 1655.
Pierre Foue 1630-1700 født i Doula Mons Hainaut i Belgien– han blev gift med Marquerite Delchause født i 1630 – de fik en søn:
Etienne Foue født i 1676.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7 x oldeforældre:
Pierre Deleuran1667-1723 født i Frisenhejm Pfalz – han var arbejdsmand – Han blev gift med Esther Hurtienne 1668-1742 og de flyttede til Bergholtz i Brandenburg, Preussen, hvor de døde.  De fik en søn:
Jean Deleuran født i 1702.
Daniel Le Blond 1660-1737 var født i La Morque Picardiet i Frankring – han havde en tobaksplantage – han blev gift med Marie Francoise  Berthe 1664-1732 – de flyttede til Fredericia i Danmark efter at have været en tur også over Brandenburg i Preussen.Her blev de gift i 1692 og fik også deres datter:
Anna Le Blond født i 1698.
Andre Armand 1650-1702 blev født i Waam – Mons i Belgien – han blev gift med Marie Andry født sammested – de flyttede også til Brandenburg i Gross Ziethen hvor de døde. De fik en søn:
Jaques Armand født i 1685.
Matthieu Dupont 1667-1743 født i Hemshof Tyskland – han blev gift med Catharine Noê  1663-1741 – de flyttede til Fredericia hvor de ligger begravet i Den reformerte Kirke og hvor de fik en søn:
Isaac Dupont i 1699.
Vincent Bonde Villain 1655-1718 født i Pays Bas i Belgien – blev gift med Marguerite Andre 1658-1718 født i Hainaut Belgien – familien flyttede til Klein Ziethen – Brandenburg, hvor de fik en datter:
Anna Vilain født i 1703.
Daminique Suppli var født i Ormus ved Mons Belgien – han fik en søn:
Abraham Suppli født i 1700.
Etienne Foue 1676-1745 født ved Doula Mons i Belgien – blev gift med Anna Conradt født i 1685 – de flyttede til Gramzow Brandenburg – her fik de en datter:
Marie Foue født i 1704.
                                                                                                                                                             

Omkring år 1700 var der er stor indvandring til Danmark af folk fra især Frankrig – Belgien og Tyskland, især  problemer i hjemlandet på grund af tro, idet der ikke rigtig var plads til forskellige opfattelser – disse lande var meget totalitære og afvigelser var ikke velsete. Men rigtig mange af disse mennesker samledes omkring Den reformerte Kirke i Fredericia som der kan ses en beretning om på siden med Sebbelovfamilien                                                                                                                                                                                                                                     

6 x oldeforældre:
Jens Pedersen Pingård ca. 1702-1737 født i Starup ved Vejle blev gift med Karen Pingård født i 1696 – de fik en søn:
Peder Pingård Jensen født i 1733.
Lambert Dufresne var født 1688 i Flandern i Belgien – han blev gift med Susanne Capelier født 1692 også i Belgien – de flyttede til Brandenburg distriktet i Tyskland hvor de fik en søn:
Abraham Dufresne født i 1727.
Jean Deleuran 1702-1782 født i Bergholz Brandenburg – han var tobaksplantør og han blev gift med Anne Le Blond 1698-1737 født i Brandenburg Tyskland – de flyttede til Fredericia og fik en datter:
Judith Deleuran født 1727.
Jaques Armand  født 1685  i Gross Ziethen Brandenburg blev gift med Barbe Buriau født i 1680  de fik en søn:
Pierre Armand født i 1709.
Pierre Dufour 1666-1722 født i Ancien gift med Judith Gante 1670-1740 –  de flyttede til Fredericia og fik en datter:
Sara Dufour født i 1717.
Isaac Dupont 1699-1783 født i Walmow Batting
Brandenburg blev gift med Anne Vilain 1703-1781
født i Brandenburg distrikt – de flyttede til Fredericia
 hvor de fik datteren:
Judith Dupont født i 1735.
Abraham Stein 1702-1748 var født i Pasewalk i det
Daværende Meklenburg – Vorpommern – nu under Polen
 – han blev gift med  Charlotte Le Roy 1701-1748 
de flyttede til Brandenburg distrikt og de fik en søn:
Abraham Stein født i 1724.
Abraham Suppli 1700-1782 var født i Gramzow i
Brandenburg  distrikt – han blev gift med Marie Foue
1704-1782 hun var også født i Gramzow  – de
 flyttede overraskende nok til Fredericia og fik en
datter:
Judith Suppli født 1728.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5 x oldeforældre:
Peder Pingård Jensen 1733-1773 – født på Pingård ved Højen – gift med Maren Jensdatter Ca 1731-1804 – de fik en søn:
Peder Pingård Pedersen født 1769.
Jørgen Nielsen født ca 1739 – overtager Ballesgård i Egtved efter sine forældre ca. 1786 og bliver gift med Ane Iversdatter ca 1740-1802
De fik en datter:
Maren Jørgensdatter født 1780.
Abraham Dufresne var født 1727 i Brandenburg
Distriktet og blev gift med Judith Deleuran
1717-1757  de flyttede til Fredericia hvor de
fik en søn:
Jaques Dufresne født i 1758.
Pierre Armand 1709-1776 var født i Gross Ziethen Brandenburg – han blev gift med Sara Dufour 1717-1757  de flyttede til Fredericia og fik en datter:
Susanne Armand født i 1755.
Laques Honorè 1731-1791 var født i Fredericia – Han blev gift med Judith Dupont 1735-1774  også født i Fredericia – de fik datter:
Marie Honorè født i 1764.
Abraham Stein 1724-1795 født i Brandenburg Tyskland – han blev gift med Judith Suppli 1728-1800 som var født i Fredericia – de fik en søn:
Abraham de Pierre født i 1758.
Daniel Deleuran 1733-1799 født i Bergholz  blev gift med  Cathrine 1739-1796 og de fik en datter:
Marie Deleuran født i 1769.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4 x oldeforældre:
Peder Pingård Pedersen 1769-1841 født på Pingård ved Højen – gårdejer og sognefoged gift med Maren Jørgensdatter 1780-1853 – født i Rådvad ved Harte – de fik en søn:
Peder Pedersen født i 1808.
Christen Østergård – død i Hejnsvig sogn – fik en datter:
Lene Christensdatter født i 1772.
Jaques Dufresne 1758-1814 født i Fredericia blev gift med Susanne Armand 1755-1829 også født i Fredericia – de fik en søn:
Abraham Dufresne født i 1791.
Pierre Honorè 1761-1841 født i Fredericia gift med Marie Honorè 1764-1826 – de fik en datter:
Cathrine Honorè født i 1788.
Abraham de Pierre 1758-1835 – gift med Marie Deleuran 1769-1821 – de fik en datter:
Cathrine de Pierre født i 1790.
Carl Gottlob Schubert 1750-1831 – var sergent og fosyningsmand ved Jyske Reiment –  blev gift 12. okt 1777 i Nyborg Kirke  med Johanne Marie Jørgensdatter Holst 1751-1831 født i Nyborg. De fik en søn:
Christian Frederich Schubert født i 1779.
Jacob Teubner 1750-1814 født i Eltang Vejle blev gift med Johanne Pedersdatter 1750-1830 i Eltang Vejle. Hendes fader var møller i Skibdræt Mølle  – et hverv Jacob Teubner overtog ca. 1777 – de fik en datter:
Marie Teubner født i 1780.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3 x oldeforældre:
Peder Pingård Pedersen 1769-1841 født i Højen sogn – senere gårdejer på St. Ballesgård ved Egtved – blev gift med Maren Jørgensdatter 1780-1853 født i Rådvad – Harte – de fik sønnen:
Peder Pedersen født i 1808.
Asmus Henrik Hansen Lyth var født i 1782 i Lübeck og døde 1868 i Ballesgård ved Egtved – han blev gift med Lene Christnsdatter 1772-1856 født i Hejnsvig – de fik en datter:
Ane Marie Kirstine Asmusdatter Lyth født i 1814.
Abraham Dufresne1791-1879 født og død i Fredericia blev gift med Cathrine Honorè 1788-1859 – de fik en søn:
Abraham Pierre Dufresne født i 1827.
Jacob Honorè 1760-1840 født og død i Fredericia han blev gift med Cathrine De Pierre 1790-1869 – de fik en datter:
Anna Christine Honorè født i 1828.
Christian Frederik Schubert 1779-1829 – han var adjudant ved militæret – født i Skanderborg blev gift 19. maj 1802 i Ringkøbing med Marie Teubner1780-1867 – hun var født i Skibdræt Mølle og familien flyttede til Ringkøbing. De fik en søn:
Carl Frederik Schubert født i 1813.
Hans Christian Bank 1800-1842 han blev gift med Abelone Marie Tranberg Knudsdatter født i 1800 – de boede i  Rind ved Hammerum Herning og fik datteren:
Mette Marie Hansdatter Bank født i 1825.                                                                                                                                                                                                                                                           

2 x oldeforældre:
Peder Pedersen 1808-1868 gårdejer på Ballesgård i Egtved  blev gift med Ane Marie Kirstine Asmusdatter Lyth som var født i 1841 på Ballesgård – de fik 4 sønner:
Rasmus Pedersen født i 1832
Peder Pedersen i 1836
Hans Henrik Pedersen i 1846
Jens Pedersen i 1856.
Peder Christensen – død i Lunderskov – gift med Kirsten Larsdatter – de fik en datter:
Maren Pedersen født i 1856.
Abraham Pierre Dufresne 1827-1880 født og død i Fredericia. Han var tømrermester i byen og blev gift 28. maj 1850  i Fredericia  med Anna Christine Honorè 1828-1878 – også født i Fredericia – de fik en søn:
Pierre Abraham Johansen Dufresne født i 1860.
Carl Frederik Schubert 1813-1878- født i Middelfart – død i Hammerum ved Herning – han blev gift med Mette Marie Hansdatter Bank født i Rind ved Hammerum – de fik en datter:
Johanne Marie Augusta Schubert født i 1861.
Jens Rasmussen blev gift med Gjertrud Nielsen – de fik en datter:
Ane Marie Jensen født i 1845                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oldeforældre:
Jens Pedersen født 1856 på Bølling Mark ved Egtved – han blev gift med Maren Pedersen født 1856 i Skanderup sogn – de fik 7 børn:
Kristine Petrine Jensen Velt født i 1882
Peder Jensen Velt født i 1885
Niels Jensen Velt født i 1887
Ane Marie Jensen Velt født i 1889
Peder Christian Jensen Velt født i 1892
Maren Jensen Velt født i 1894
Jens Jensen Velt i 1897.
Hans Andersen 1845-1906 født i Galstho ved Starup  blev gift med Ane Kristine Andersen 1890-1850 født i Skovlund ved Ansager – de fik en datter:
Andrea Andersen født i 1885.
Pierre Abraham Johansen Dufresne 1860-1896 overtog sin faders tømrerforretning i Odense – men døde allerede som 36-årig. Han blev gift med Johanne Marie Augusta Schubert 1861-1930 født i Arnborg ved Herning – de fik 2 sønner:
Abraham Peter Dufresne født i 1883
Carl Frederik Dufresne født i 1886.
Hans Hansen – død i Odense – blev gift med Ane Marie Jensen født 1845 i Odense – de fik en datter:
Olga Frederikke Hansen født i 1886.
                                                                                                                                                           

Bedsteforældre:
Peder Kristian Jensen Velt født 1892 Bølling Mark Egtved – døde i Galtsho – han blev gift med Andrea Velt født 1885 i Starup – de fik 3 børn:
Maren Velt født i 1915
Jens S. Velt født i 1917
Viggo Velt født i 1923.
Carl Frederik Dufresne 1886-1949 født i Fredericia – arbejdede som tømrer – han blev gift med Olga Frederikke Hansen 1886-1924 – døbt i Vor Frue Kirke i Odense – de fik en datter:
Ulla Capelier Dufresne født i 1920. Så er vi fremme ved nulevende personer, og det er kun familiemedlemmer som kan købe Slægtsbogen 2 med hele artiklen og billeder for kr. 330,-  se under  

FormatLinkUdgivet i30. juni 2018KategorierFamilin Veldt/Dufresne

Drevet af WordPress

oj-coins

BETALINGSMETODER Payment

Betaling:  Mobilpay  og bankkonto  Fragt i Danmark: op til 1 kg forsikret fragt kr. 45,-  Betaling fra udland:                      Swiftcode: NDEAKKK                    Iban: DK7820000741878364    Danske kroner har kurs mod Euro på ca. 7,40 d.kr = 1 Euro       web: oj-coins.dk

 

Advarsel: ved brug af internationale overførsler, så anbefales I at kontakte jeres bank for prisinfo før transaktioner. Der har været nogle ublu gebyrer taget af visse banker.

Warning: By using international moneytransfer - please contakt your bank for info for prices.

 


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes