Julius Peder AndersenNote: Familieforhold:
Julius Peter Andersen var min fader Harald Emil Jensen`s stedfader og et interessant træk  i anefortællingen er, at hans linie på et tidspunkt krydser min farbror Bertel Nielsen Jensens hustru Edith Nielsine Nielsens linie, således at de har fælles aner i en af linierne. 


Så til Julius Peter Andersen:

  1. Maj 1876 blev han født i Allinge på Bornholm som søn af fiskeskipper og stenhugger Andreas Christian Andersen og hustru Eline Sophie Kofoed. Han boede hjemme indtil ca. 1890 hvor han gik til søs, sandsynligvis på en fiskekutter.
  2. feb. 1901 giftede han sig med Jenny Anine Nielsen Holm fra Hasle født 4. sep. 1882, datter af sømand Peter Andersen Holm og hustru Margrethe Olsen.
  3. Juli 1901 fik de datteren Magda Juliane Christine Bennedsen medens de boede i Hasle.
  4. Jan 1903 var de flyttet til Nexø hvor sønnen Andreas Peter Holm meldte sin ankomst. Her fik de også sønnen Jens Julius Andreas Holm den 27. aug. 1904

       Ved Magda Juliane`s konfirmation 26. maj 1915 boede familien i Rønne, samme år flyttede de til Olsker. Vi har ingen dødsfakta om Jenny Anine og det er kun sønnen Andreas Peter Holm, der er spor af senere, idet han blev smed i Vorbasse sidst i tyverne.

Her forsvinder Julius og rygtet vil vide, at han var   forlist med et skib på udenrigsfart  og væk i så lang tid, at Jenny Anine havde nået at blive gift igen, dette er dog ikke noget der kan bevises pt.

I 1923 blev Julius Peder Andersen konstateret tilstede i Årre ved Varde, hvor han sandsynlivis var kommer for at hjælpe/besøge sin bror og svigerinde. Her døde han i  1939

Marie Eline Petra Jensen:

  1. Jul 1894 blev hun født i Morsholt ved Odder – datter af smed Peder Jensen og hustru Kirstine Marie Andersen.
  2. okt. 1908 blev hun konfirmeret i Holsted Kirke og bosiddende i Sekær hvortil familien var flyttet midt i 1890èrne.

1911 boede hun stadig i Sekær, men umiddelbart herefter flyttede hun til Fåborg som husbestyrerinde og andet hos  Bertel Peder Nielsen Schmidt på et mindre husmandssted. Her blev så født de 3 drenge og en dødfødt pige.

                                                                                                        1921 var parret flyttet til Tranberg ved Årre med deres 3 drenge og i                                                                                                              Tranberg kom så den sidste af Bertel`s  drenge nemlig Bertel som                                                                                                                  nåede  at komme til verden i januar, hvor Bertel Peder Nielsen døde i                                                                                                            februar.             

  1.                                                                                                1. okt 1924 blev hun gift med Julius Peter Andersen, der var kommet                                                                                                     fra Bornholm for at hjælpe sin fra Amerika hjemvendte broder Vilhelm                                                                                                Alfred Andersen 1874-1943 og hustru Laurine født Mogensen 1876-                                                                                                      1947, der havde bosat sig i Årre.  (se næste side)

                                                                                                       1924 startede de så med at få børn - først Ellen Eline derefter i 1926                                                                                                               Erna Augusta – i 1928 Ernst August – Emil Andreas i 1931 og i 1932                                                                                                               Kristian som desværre kun blev 5 år gammel før han døde i 1937 –                                                                                                                 derefter Anna Ingrid  i 1935,  som kun blev 10 måneder før hun døde,                                                                                                             Karl Erik Gunnar i 1937 som blev bortadopteret til et ukendt ægtepar                                                                                                             et par år efter Marie Eline`s død i 1942.

Til venstre: Marie Eline som ca. 25-årig og billedet nedenunder er Karl Erik Gunnar med plejeforældre til venstre for sig og Henry Ejner`s kone Karen med datter Anni

Wilhelm Alfred AndersenFødt 3. april  1874 i Sandvig og  er efter uddannelse som murer rejst til Amerika  nærmere betegnet landet i Philadelfia hvor han har mødt Laurine  Mogensen født 20. sept. 1876 i Tranberg ved Årre, datter af landmand  Laust Mogensen 1842-1916 og hustru  Ane Margrethe Rasmussen  1844-1915.

Parret blev gift derovre og fik i hvert fald 2 børn, nemlig Anna Elline født 1904 og  Laurette Vilhelmine født 1906 .

Omkring 1911 satte de kursen hjemad – årsagen ukendt, men de flyttede åbenbart hjem til hendes forældre i Tranberg inden de selv fik et hus tæt på. Wilhelm ernærede sig sig som både murer og tømrer, og det var næppe vanskeligt at få arbejde.

I Tranberg fik de børnene: Laust Valdemar i 1912  - Ellen Margrethe i 1914 -  Emilie i 1916 og Otto Vilhelm Alfred i 1919.

Laurette blev gift med en  Vilhelm Peter Tøste i Årre Kirke  den 6. nov. 1932. Han var fra Haderslev søn af Heinrich Friederich Tøste og hustru  Georgine Caterine Leifheit.

Emilie blev gift  23. juli 1944 i Vejle Kirke med  Bjørn Appelon  1912-1969 søn af  Jens Appelon Jensen  1878-1967 oh hustru Thyra Anna Kirstine Margrethe Stege fra Randers. Emilie døde 16. apr. 2002 i Stenløse, og er begravet i  Slagslunde Kirke.

Ved folketælling i 1890 boede Laurine med sine forældre i Tranberg og alle sine søskende :   Rasmus født 1889 – Valdemar Harald født 1879 -  Kristian Ferdinand født 1882 -  Else Margrethe født 1886 –og Thorvald født 1888.

Ved folketælling i 1901 boede Forældrene der stadig, nu kun med Thorvald hjemme.

Ved folketælling i 1930 boede Wilhelm og Laurine stadig i Tranberg med børnene  Laust Valdemar – Emilie og  Otto Vilhelm Alfred.

Julius Peder Andersens Aner:

Julius Peder Andersen var født i Allinge på Bornholm af stenhugger og sømand Andreas Christian Andersen  1847-1908 og hustru  Eline Sophia Kofoed 1842-1925.

 

Tranberg er et landdistrikt som ligger omkring den fremhævede vejstrækning nord for Årre

Andreas Chr. Andersen var født i Olsker 16. maj 1847 og konfirmeret samme sted i 1861.  Efter giftemålet 2. maj 1871 i Olsker Kirke flyttede de en periode til Allinge hvor han beskæftigede sig både som stenhugger og sømand. Omkring 1877 flyttede familien tilbage til Olsker hvor de købte et husmandssted og blev der indtil han døde i 1908.
I løbet af den tid fødte de 5 børn (kendte) Hans Mathias i 1872 – Wilhelm Alfred  1874-1943 . Han var landbruger i Årre og blev begravet på Årre Kirkegård-  Julius Peder i 1876 – Emil Andreas 1878-1915 – han døde i USA. Og Ellendrea Marie blev født i 1885.

Hans Mathias Andersen (Julius`s broder) blev født den 27. maj 1872 i Allinge, yderligere information haves ikke.

Wilhelm Alfred Andersen var født den 3. apr 1874 i Sandvig – død 15. apr 1943 i Årre, Han emigrerede til USA i 90èrne og her mødte han Laurine Mogensen fra Årre.

Hun var født den 20. sep 1876 som datter af Laust Mogensen og Ane Margrethe Rasmussen fra Tranberg ved Årre, de blev gift og fik de 2 første børn i Philadelfia, inden de i 1906 vendte hjem til Årre, hvor de så vidt vides overtog hendes barndomshjem i Tranberg. Wilhelm var Murer og Bødker. De fik mindst 6 børn:

Anna Ellina Andersen født i 1904

Laurette Vilhelmine Kristine Andersen født i 1906

Laust Valdemar Andersen født i 1912

Ellen Margrethe Andersen født i 1914

Emilie Andersen født i 1916

Otto Vilhelm Alfred Andersen født i 1919.

Emil Andreas Andersen var født den 17. apr 1878 i Olsker – han døde den 6. jun 1915 i USA, hvortil han var emigret sammen med sin broder – han blev gift den 18. dec 1907 i Perth Amboy New Jersie med Nikoline Hansine Sørensen Furslev – født den 17. jan 1885 i Ho ved Oksby – datter af Christen Julius Sørensen Furslev og Pernille Oxbye – hun døde den 10. apr 1957 i København – begravet på Assistents kirkegård. De fik mindst 2 døtre:

Palma Viola Andersen født i 1911

Cassie Emelie Andersen født i 1914.

Elendrea Marie Andersen var født den 4. sep 1885 i Olsker – intet yderligere.

Andreas Chr.`s forældre var husmand og daglejer Hans Andersen 1808-1894 og hustru Ellen Margrethe Hansdatter 1816-1900 født i Klemensker.  Vi har  ikke kunnet finde bryllupsdato, men det har været omkring 1840, de flyttede ind som indsiddere og daglejer på et mindre husmandssted i Sct. Ols Olsker matr. Nr. 23 selvejers grund.

Han var både sømand og stenhugger, så det har været et hårdt liv. De boede her  indtil

Hans`s død i 1894  hvor han blev begravet i Olsker Kirke. De fik 6 (kendte) børn:
Hans Madsen i 1841

Hansine Andrea i 1844

Andreas Christian i 1847

Ellen Margrethe i 1851

 Valentius Christian i 1854

 Onine Marie i 1859.

Ols Kirke

En af deres  sønner var  Laurits Jørgen Peder  Lucias Kofoed 1841-1906, han blev ansat hos sine kommende svigerforældre på Valnøddegård i Olsker, hvor han giftede sig  23. nov. 1868 i Olsker Kirke med Laura Marie Caroline Koefoed som i øvrigt var hans grandkusine.

Hun var født 1852 og de præsterede i alt 14 børn, hvor af 2 udvandrede til USA.

En anden søn var Hans Julius født i 1845 – og Peter Lucias født i 1847 – han havde landbrug et sted i Olsker.

En datter hed Christine Marie  født i 1851 død i 1858 i Rutsker.

En søn hed Jacob William født i 1854.

 

Oldeforældre:

 Anders Andersen 1777-1862 født i Bromme Østerlars – død i Olsker – han var husejer og daglejer og blev gift med Karen Henrichdatter 1768-1834 – født på Bjergegård Olsker – de fik 3 børn:
Karen Kirstine Andersdatter født i 1807

Hans Andersen

Maren Kirstine Andersdatter født i 1816.

Hans Madsen 1792-1833 – død i Klemenssker – gift den 16. dec. 1814 i Klemensker Kirke med Maren Jensdatter 11784-1834 – født i Klemensker – de fik 4 børn:

Kirstine Hansdatter født i 1815

Ellen Margrethe Hansdatter født i 1816

Hans Andersen Hansen født i 1820

Jens Madsen Hansen født i 1823.

Lars Jensen 1775-1838 – født på Hyldegård Rutsker – gårdejer og død på Krakkehøj Rutsker – gift den 25. nov 1799 i Olsker kirke med Karen Sophie Hansdatter 1772-1844 født på Blåholtsgård Olsker – de fik ni børn heriblant:
Peder Kofoed født i 1811

Jens Kofoed født i 1813.

Jørgen Jacobsen Wiinberg 1785-1866 født i Allinge – han var gårdejer i Olsker og senere blev han murer i  Allinge – og ligger begravet på Allinge kirkegård – han blev først gift den 4. aug. 1808 i Ols kirke med Ellen Elisebeth Ibsdatter 1784-1843 og de fik 4 børn:
Ane Sine Christine Wiinberg født i 1809

Christian Wiinberg født i 1812

Hans Wiinberg født i 1815

Eline Jacobine Wiinberg født i 1822

Dernæst giftede Jørgen sig med

Gunnild Kristine Jensdatter                                                                                                                                      

1807-1882 født i Åker død i Allinge.

 Til Venstre; Bornholm opdelt i distrikter:

 

Ellen Sophie Kofoed`s forældre Peder Kofoed 1811-1887 og Eline Jacobine Wiinberg 1822-1878  - gift 9. feb 1839 i Olsker  boede ved folkeketælling i 1850 hos Peder`s broder Jens på en gård i Rutsker. Peder var tømrer og daglejer, så han har nok kombineret med at betale til huslejen hos broderen.   På det tidspunkt havde de fire børn – det menes der kom op til 4-5 stykker mere, det er sikkert med 2 mere, men jeg har set yderligere 2-3 antydninger som ikke er verificeret.
Familien flyttede på et tidspunkt til 10. selvejergård i Rutsker hvor de boede til først Eline og derefter Peder døde.


Bedsteforældre:

Hans Andersen var født den 22. dec 1808 i Olsker på Bornholm – søn af Anders Andersen og Karen Henriksdatter – han blev døbt den 8. jan 1809 i Olsker kirke – han døde den 30. mar 1894 også i Olsker og begravet i Olsker kirke – han blev gift med Ellen Margrethe Hansdatter født den 25. nov 1816 i Klemensker – datter af Hans Madsen og Maren Jensdatter – hun døde den 19. apr 1900 i Lyngtved Olsker, i 1850 var de i folketælling registreret boende med 4 børn som husmand og dagler – de fik mindst 6 børn:

Hans Madsen Andersen født i 1841

Hansine Andrea Andersen født i 1844

Andreas Christian Andersen født i 1847

Ellem Margrethe Andersen født i 1851

Valentius Christian Andersen født i 1854

Onine Marie Andersen født i 1859.

Peder Kofoed var født den 16. jun 1811 på Hyldegård i Rutsker – søn af Lars Jensen og Karen Sophie Hansdatter Kofoed – han blev døbt den 16. jun 1811 i Rutsker kirke – han var tømrer og der har været lidt uoverensstemmelse i de navne han har optrådt under – både Peder Kofoed Jensen og Peder Kofoed Larsen – denne forvikling kan skyldes faderens Lars Jensens navne. Det er imidlertid moderen der har Kofoed navnet med fra sin linie bagud. Han døde 23. jun 1887 og begravet den 28. jun 1887 på Rutsker kirkegård – han blev gift den 9. feb 1839 i Olsker kirke med Eline Jacobine Wiinberg født den 9. jul 1822 på Sjælegård i Olsker – datter af Jørgen Jacobsen Wiinberg og Ellen Elisabeth Ibsdatter – hun døde den 8. sep 1878 og blev begravet den 13. sep 1878 på Rutsker kirkegård – de fik mindst 7 børn:

Laurits Jørgen Peter Lucias Kofoed født i 1841

Eline Sophie Kofoed født i 1842

Hans Julius Kofoed født i 1845

Peter Lucius Kofoed født i 1847

Christina Marie Kofoed født i 1851

Jacob Wilelm Kofoed født i 1854

Jacobine Marie Kofoed født i 1863.

Børn af bedsteforældre:

Hans Madsen Andersen var født den 25. mar 1841 i Olsker.

Hansine Andrea Andersen var født den 22. jan 1844 i Olsker.

Andreas Christian Andersen var født den 16. maj 1847 i Olsker – han var sømand og stenhugger – død 30. nov 1908 i Olsker – han blev gift den 2. maj 1871 i Olsker kirke med Eline Sophie Kofoed – født den 11. okt 1842 i Olsker – datter af Peder Kofoed og Eline Jacobine Wiinberg – hun døde den 26. nov 1925 – de fik mindst 5 børn:

Hans Mathias Andersen født i 1872

Wilhelm Alfred Andersen født i 1874

Julius Peter Andersen født i 1876

Emil Andreas Andersen født i 1878

Ellendrea Marie Andersen født i 1885.

Ellem Margrethe Andersen var født den 22. jan 1851 i Olsker. 

Valentius Christian Andersen var født den 14. feb 1854 i Olsker.

Onine Marie Andersen var født den 27. mar 1859 i Olsker.

 

Tip-oldeforældre:

Anders Jensen 1729-1793 – født i Brommehuset som han ejede og drev til sin død – han blev begravet på Østerlars Kirkegård – gift med Bodil Pedersdatter 1735-1794 – født på Lillegård Østerlars og død i Brommehuset. De fik en søn:
Anders Andersen født i 1777.

Hendrich Diderichsen 1742-1822 født i Rø sogn – begravet på Ols kirkegård – gift med Kirstine Larsdatter 1751-1784 – de fik en datter:
Karen Hendrichsdatter født i 1768.

Mads Aage Jensen 1765-1846 født på Vester Pilegård Klemensker – død på Hindsegård Klemensker – gift med Ellen Margrethe Hansdatter 1766-1831 født på Splidsgård Klemensker, de fik 4 børn:
Anne Madsdatter født i 1790

Hans Madsen født i 1792

Jens Madsen født i 1796

Karen Madsdatter født i 1798.

Jens blev gift med Birgitte Mortensdatter født i 1759 i Klemensker – de fik en datter:
Maren Jensdatter født i 1784.

Jens Svendsen 1736-1814 blev gift med Karen Larsdatter 1737-1813 – de fik en søn:
Lars Jensen født i 1775.

Hans Larsen 1747-1801 født på Blåholtsgård  Olsker – død samme sted – blev gift 7. jan. 1772 med Margrethe Sophie Pedersdatter 1749 født på Kofoedgård Vestermarie – de fik 4 børn:

Karen Sophie Hansdatter født i 1772

Margrethe Kirstina Hansdatter født i 1777

Ellen Cathrine Hansdatter født i 1778

Lars Hansen født i 1780.

Jacob Hansen Wiinberg 1743-1823 – født i Allinge sogn – han var fisker og konstabel ved artilleriet i Sandvig – har er begravet på Allenge kirkegård.  Han blev gift med Anne Marie Hansdatter 1749-1820 – født i Sandvig sogn – de boede i Algade nr. 6 i Sandvig  - blev forlovet 16. nov 1767 og gift 4. jan 1768 i Rutsker Kirke – de fik 4 sønner:
Hans Christian Jacobsen Wiinberg født i 1768

Christian Jacobsen Wiinberg født i 1772

Christian Jacobsen Wiinberg født i 1777

Jørgen Jacobsen Wiinberg født i 1785.

Jep Madsen 1752-1787 født i Olsker – død i Rø – blev gift med Kirstine Hansdatter 1745-1802 – de fik en datter:

Ellen Elisabeth Ibsdatter født i 1784.


2x Tipoldeforældre:

Peder Pedersen 1695-1765 blev gift med Hanne  Olufsdatter 1704-1765 – blev født på Dalegård i Østerlars – død i Nørrehus Åker – de fik 2 børn:

Ole Pedersen Munch født i 1733

Bodil Pedersedatter født i 1735.

Jens Johnsen død i 1768 på Vester Pilegård Klemensker – blev gift med Anne Madsdatter født 1734 på Munkegård Nyker – de fik en søn:

Mads Åge Jensen født i 1765.

Hans Andersen død 1784 på Splidsgård Klemensker – blev gift med Giertrud Jørgensdatter 1732-1795 – født på Vellensgård Nyker og død på Splidsgård – de fik en datter:
Ellen Margrethe Hansdatter født i 1766.

Svend Hansen 1683-1762 født på Kirkebogård i Rø og død på Hyldegård i Rutsker. Han blev gift med Karen Andersdatter 1694-1762 – de fik 3 børn:
Hans Svendsen født i 1720

Karen Svendsdatter født i 1728

Jens Svendsen født i 1736.

Lars Andersen født på Skindermyregård Klemensker – død på Risbygårde Klemensker – gift med Margrethe Pedersdatter født på Skovgård Klemensker og død i 1772 på Risbygårde – de fik en datter

Karen Larsdatter født i 1737.

Lars Hansen 1706-1759 født på Blåholtsgård i Olsker – død samme sted – han blev gift med Karen Svendsdatter 1728-1749 – hun var født på Hyldegård Rutsker – de fik 2 børn:
Barbara Larsdatter født i 1746

Hans Larsen født i 1747.

Hans Chr. Wiinberg 1701-1761 – født i Sandvig og begravet på Allinge Kirkegård – han blev gift 17. feb 1724 i Allinge Kirke  med Margrethe Jacobsdatter 1700-1771 – de fik en søn:
Jacob Hansen Wiinberg født i 1743.

Der er et retsnotat vedr. søndag den 28. jan 1743, hvor Hans Chr. Wiinberg havde været med til at prøve at redde folk fra et strandet skib (og måske lidt strandingsgods) – noget sådant måtte ikke forekomme på en søndag, men de klarede frisag ved at påstå et redningsforsøg for at bjerge mennesker, og det bjergede gods var blevet registreret. Det vides at de byttede sig til ejendommen Hammershusvej 8 i 1946 ved et mageskifte med  Margrethe Jacobsdatters bror Mads Jacobsen der nok var syg på det tidspunkt idet han døde året efter.

Hans Christian druknede i 1761.

Mads Larsen 1721-1789 født i Østerlars – død på Ll. Hollændergård i Olsker – blev gift med Bodil Jepsdatter 1726-1795 født i Østeerlars – begravet i Olsker – de de fik 3 sønner:
Jep Madsen født i 1752

Jens Madsen Pedersen født i 1754

Lars Hansen Madsen født i 1769.

oj-coins

BETALINGSMETODER Payment

Betaling:  Mobilpay  og bankkonto  Fragt i Danmark: op til 1 kg forsikret fragt kr. 45,-  Betaling fra udland:                      Swiftcode: NDEAKKK                    Iban: DK7820000741878364    Danske kroner har kurs mod Euro på ca. 7,40 d.kr = 1 Euro       web: oj-coins.dk

 

Advarsel: ved brug af internationale overførsler, så anbefales I at kontakte jeres bank for prisinfo før transaktioner. Der har været nogle ublu gebyrer taget af visse banker.

Warning: By using international moneytransfer - please contakt your bank for info for prices.

 


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes