Orten Plantage

Midt i 1800 tallet begyndte der at komme stigende ønsker om at få læ over det blæsende hedelandskab som eksisterede i det vestjyske landskab.

Hedeselskabet som institution blev skabt bl.a. af Enrico M. Dalgas som stod i spidsen for en gruppe fremsynede mennesker, der kunne se et perspektiv i at fremme opdyrkning af den jyske hede, blev oprettet i 1866, og har i den forløbne tid stået for plantning og opdræt af nærmest millioner af små træer i læhegne og skove/plantager.

Før hedeselskabet blev oprettet blev bl.a. Bastrup Plantage beplantet på 220 tdr. land  lidt nord for Varde, som sagnet fortæller blev oprettet for de midler købmand Bastrup sparede ved at undlade at drikke toddy – der forlyder intet om hvor længe det varede.

Gellerup plantage sydøst for Varde blev etableret i 1899 på i alt 220 tdr. land.

Ca. 1863 startede man i Varde købstad arbejdet på at etablere Sønder Plantage, som skulle omfatte ca. 700 tdr. land, beplantningen blev startet i 1865. Samtidig blev der oprettet en planteskole og bygget en plantørbolig. I 1897 blev plantagen udvidet således, at den nu omfattede ca. 1500 tdr. land. I 1901 blev store arealer beplantet med bjergfyr og rødgran.

Der var det særlige ved begge beplantningsomgange, at elever fra Varde Skole marcherede derud sammen med deres lærere og hjalp med at plante.Dette var lidt historie, og så vender vi os mod Orten Plantage der har relevans til familien, idet der under forhandlingere med hedeselskabet og lokalområdet hvori Enrigo Dalgas deltog, (han opholdt sig i Orten i starten af 1880èrne), også deltog Niels Pedersen fra Orten.

Der er blevet diskuteret meget for hvor plantagen skulle ligge, hvilken jord der var den dårligste jord og det mest hensigtmæssige. Samt om fremgangsmåden ved aktieselskabsoprettelse.

Den 8. marts 1884 kom det indledende møde, som blev holdt på Orten Skole, og var under ledelse af skovridder M. Holt fra Påbøl ved Hoven. Her blev aftalt at man skulle undersøge hvem af lodsejerne i området som ville afgive jord, og i stedet for kontanter få aktier i plantagen.

Enrico Mylius Dalgas 1828-1894 – medstifter af det danske Hedeselskab – Han brugte utrolig megen tid som agitator og forkæmper for opdyrkning af hede og plantning af læhegn – samt plantager.

Han erhvervede i 1877 selv en gammel hedegård  i Høllund ved Vorbasse – her foretog han en ret omfattende beplantning og det blev til Høllund Søgård plantage.


Her i Orten kan vi så prale med at oldefar Niels Pedersen fra Orten sammen med Hans Chr. Jessen fra Orten og Peder Sørensen Jørgensen skulle forestå dette arbejde.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt igen på Orten skole den 14. juli 1884, navnet blev Aktieselskabet Orten Plantage og ovennævnte 3 blev bestyrelsesmedlemmer.

Her forneden er referat fra forhandlingsprotokollen

Resultatet af anstrengelserne blev at man fik samlet noget over 300 ha areal - omregnet totalt ca. 600 tdr. land, og det kan ses at Niels Pedersen fik 11 stk. aktier hvoraf den jord han afstod  blev sat til 10 kr pr.  tdr. land.

 I alt blev der i første omgang solgt/ombyttet 412 stk aktier à 50 kr. I 1975 ombyttede man aktieselskabsformen og lavede i stedet et Aps, bestående af 440 stk anpartsbeviser.

Man startede med at etablere en 5 tdr. land stor stykke jord til planteskole, hvor man fik fat i frø og således begyndte at så og opformere træplanterne, og her drejede det sig i første omgang udelukkende om bjergfyr, der havde en god evne til at kvæle lyngen og i øvrigt kunne tåle den kraftige vestenvind, senere blev det til rødgran, indtil man i dag hovedsagelig til juletræsproduktion anvender ædelgranssorter.

Til oppløjningen af hedearealerne således, at man kunne starte plantningen var de især 2 mænd der stod for det meste, nemlig Mads Haltrup fra Trehøjgård (som også var med da man senere tilplantede Isbjerg, den 30 meter høje banke lidt udenfor Varde).

Og så var der Jens Nielsen Mejlsig som vi har et billede af med sine okser på udflugt i Varde. Han stod for rigtig meget af rendepløjningen med sine trækokser og hjemmelavede seletøj.

Det fortælles, at en mand med trækdyr kunne tjene 15 kr. pr arbejdsdag.

 

Her er Mads Haltrup med hele sin familie på et billede også fra ca. 1910.

Adressen er Stilbjergvej 37

Jens Nielsen Mejlsig på hjørnet af Frisvadvej og Østervold. Dommerkontoret ligger til venstre på billeder, så hvis han havde fortsat lige frem ville han køre ind i Kvickly i dag.

Kassevognen var af den gamle  stive slags uden nogen form for affjedring.

Mindesten opsat for 100-årsdagen for oprettelse af Orten Plantage

Disse informationer er indsamlet via forskellige kilder og redigeret af undertegnede.

Ove Jensen

Billeder fra skovtur og generalforsamling torsdag den 11. maj 2023.

Øverst t.v. en af de nyanlagte "paddesøer" hvor biodiversiteten lever i form af frøer og insekter i et uforstyrret miljø. Orten Plantage er jo blevet miljøcertificeret, hvilket betyder, at ca. 10% af arealet skal været udlagt til udyrket område. Der er lavet flere områder i plantagen, som ikke dyrkes.

Øverst til højre: en sø til udflugter med nyindkøbte bænke, så der er mulighed for at sidde og nyde en kop kaffe eller frokost i det grønne.

Skovturen var benyttet af små 100 anpartshavere med gæster og blev nydt i det fine forårsvejr.

Miljøcertificeringen betyder også at nyplantning skal opveje skovningen af gavntræ og træ til flisning.

Aftenens menu stod for øvrigt på dansk bøf og æblekage.

oj-coins

BETALINGSMETODER Payment

Betaling:  Mobilpay  og bankkonto  Fragt i Danmark: op til 1 kg forsikret fragt kr. 45,-  Betaling fra udland:                      Swiftcode: NDEAKKK                    Iban: DK7820000741878364    Danske kroner har kurs mod Euro på ca. 7,40 d.kr = 1 Euro       web: oj-coins.dk

 

Advarsel: ved brug af internationale overførsler, så anbefales I at kontakte jeres bank for prisinfo før transaktioner. Der har været nogle ublu gebyrer taget af visse banker.

Warning: By using international moneytransfer - please contakt your bank for info for prices.

 


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes