Hodde Kro                                                                                                    Hodde kro erbeliggende i landsbyen Hodde ca 10 km udenfor Varde mod Grindsted - kroen er kommet med i vores fortælling da den i fleretilfælde har været i slægtens eje.

Hodde kro har ved flere lejligheder været i familiens eje, derfor

er der lavet en lille oversigt over begivenhederne i kroens historie.

Kirken i Hodde er ca 800 år gammel – og ifølge gammel naturlov,

har der altid ligget en kro overfor en kirke, dette har naturligvis også

været tilfældet i Hodde.

Det har imidlertid ikke været muligt at datere den første kro, som var

bygget tættere ved åen i forbindelse med et overgangssted, som nok

var et vadested, hvor man kunne passere uden alt for dybt vand.

Midt i 1800-tallet blev der lavet en omlægning af landevejen gennem

Hodde, og det menes, at den nuværende placering blev foretaget

samtidig hermed – nogle påstår det skete tidligere, men som sagt det vides

det ikke med sikkerhed.

Den første kromand vi har kendskab til Jep Nielsen som var gift med Marie, han var født ca 1745 og det vides med sikkerhed, at han var ejer i 1801. Han var samtidig lægdsmand og sognefoged, ligesom han havde en gård ved siden af kroen. De havde en søn som hed Jes Jepsen der var født i 1773 og som hele livet havde boet hjemme og hjulpet med de forskellige gøremål.

Han overtager i 1806 kroen og samtidig faderens forskellige gøremål, endvidere udnævnes han til Dannebrogsmand.

I 1838 opnår han at få sin ansøgning om bevilling til Kgl. privilligeret Kro. Dette var et ret omfattende foretagende idet det nu ikke blot var tale om at drive et værtshus, men samtidig skulle man opfylde nogle forpligtelser i forbindelse med kroens kunder.

Man måtte brænde brændevin – brygge øl og bage brød, alt sammen også til salg ud af huset, man havde også en forpligtelse til at huse rejsende, og det har nok ikke ligefrem været luxusværelser der var tale om til de, der ikke kunne betale, det har nok været et bart rum over høloftet eller tilsvarende.

Jes Jepsen blev ret sent gift med en Ane Pedersdatter født 1780 og vi har ikke den nøjagtige dato for næste salg af kroen, men det er sket ca 1848  hvor Jeppe Jessen har overtaget og videreført Hodde Kro til sin død i 1882.

Der var et ret stort jordtilliggende til kroen fra starten, men omkring 1862 har en datter Petrea giftet sig med en Niels Klausen fra Kolle og de fik et stort stykke mose og hedeareal syd for åen som blev til Røgelshøjgård på Grødevej, så det har jo reduceret arealet en del.

Jeppe Jessen indrettede den østre ende af kroen til købmandshandel, postekspedion og skiftested for postvognen, som kørte fra Varde til Vejle, så det skaffede jo ekstra kunder til stedet.

Efter Jeppe Jessens død i 1882 bliver kroen overtaget

af en svigersøn Jørgen Christiansen som var gift med

Marie Dorthea Jepsen – han kom fra Tønding ved

Tistrup

Samtidig med at der bliver udskilt yderligere et areal

fra kroen til en gård som Jeppes søn Mads Peder

Jeppesen overtager.

Jørgen Kristiansen havde åbenbart lidt svært ved at

styre de forskellige funktioner, så der skete

lidt uregelmæssigheder - noget som ikke skulle være sket, og

det gav en form for straf, i hvert fald blev kroen i 1888

overtaget af  John Jensen, som dog kun havde den i

2 år, da den blev solgt til Anton Jensen.

John Jensen var svoger til de senere ejere af kroen

Mads Peter Jepsen og Niels Chr. Jepsen.

Det var ham som i 1903 byggede en forretning på den

anden side af vejen og flyttede købmandsforretningen

herover.

Her fungerede den indtil 1919 hvor der blev dannet en

brugsforening som købte både forretning og bygninger.

I 1910 overtager Christian Pedersen Rask kroen, (han var fader til min svigermor) men det har åbenbart ikke været sagen for ham, for allerede i 1912 byttede han kroen for Buddegård på Grødevej (gården ligger der stadig, men er i fremmed eje). Den nye ejer var Jens Jacobsen, som senere byggede et lille hus nær ved kroen, og fungerede som cykelsmed og lillebilsvognmand da han i 1923 solgte kroen til  Mads Peter Jepsen.

I 1920 mistede kroen sin spiritusbevilling og både Jens Jacobsen og Mads Peter optræder i folketællingerne som afholdsværter. Mads Peter var bror til forfatterens oldefar Niels Christian Christensens 2. kone Maren Jepsen, som stammede fra Hodde.

I de år har det næppe været nogen lukrativ forretning af være kromand, men sognerådet brugte lokalerne til møder – ligningskommisionen sad i krostuen og bestemte hvor meget den enkelte skulle betale i skat, og der har jo nok også været torskegilder samme sted, der blev serveret lidt mad og,det var mødested til en kop kaffe om aftenen, så sammen med jordtilliggendet gav det til en indkomst.

I 1934 køber Mads Peters bror Niels Chr. Jepsen kroen, men han har den kun i 3 år til 1937, hvor den overtages af Signe og Jens Sørensen som har den til 1971.

I de mange år uden spiritusbevilling er kroen blevet totalt nedslidt, både med huller i gulvbrædder – sanitære forhold ikke eksisterende, vand skulle man hente i gården, og det beskidte vand smed man ud af vinduet, så der har været meget at tage fat på, men det lykkedes for Signe og Jens Sørensen at få kroen på ret køl, under krigen havde kroen den fordel, at man havde tobaksbevilling, så der var mange, som skulle have en kop kaffe for at få lov til at købe en cigaret.

Efter 1971 har kroen haft mange forskellige ejere – Peder Fjordside er nok den mest kendte, han lavede privaten om til restauration og forsøgte at få kroen tilbage til gammel stil – lavede et nyt køkken i en sidebygning, her er vistnok både vand og afløb, og stalden

som længe havde stået tom blev lavet om til gildesal, men

det kneb desværre med at få indtægterne til at følge med

udgifterne, så kroen blev solgt igen.
Hodde skole hvor alle børn fra by og land sad

i et lokale og skulle lære katekismusèn

 Kroejere:

Jep Nielsen indtil 1806

Jes Jepsen 1806 – ca 1848

Jeppe Jensen ca 1848-1882

Jørgen Kristiansen fra 1882 – ca 1888

John Jensen ca 1888 -1890

Jens Muff 1890-1900

Anton Jensen 1900-1910

Kristian Pedersen Rask 1910-12

Jens Jacobsen fra 1912-ca 1923

Spiritusbev  mistet i 1920

Mads P. Jepsen ca 1923-1934

Niels Kr. Jepsen 1934-1937

Jens Sørensen 1937-1971

oj-coins

BETALINGSMETODER Payment

Betaling:  Mobilpay  og bankkonto  Fragt i Danmark: op til 1 kg forsikret fragt kr. 45,-  Betaling fra udland:                      Swiftcode: NDEAKKK                    Iban: DK7820000741878364    Danske kroner har kurs mod Euro på ca. 7,40 d.kr = 1 Euro       web: oj-coins.dk

 

Advarsel: ved brug af internationale overførsler, så anbefales I at kontakte jeres bank for prisinfo før transaktioner. Der har været nogle ublu gebyrer taget af visse banker.

Warning: By using international moneytransfer - please contakt your bank for info for prices.

 


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes