Starter med en Andebu - historie


I Høyjord sogn er en gård som hedder Herre-Skejbred, som nu er udstykket i mange dele, men som tidligere var et samlet gods. Sagnet siger, at der engang boede en mægtig greve, som var så stor på det, at præsten aldrig måtte begynde gudstjenesten før greven var kommet til kirken. Engang udeblev greven så længe, at præsten ikke troede han kom og påbegyndte ceremonien. Men greven kom alligevel og han blev så forbitret at han dræbte præsten foran alteret. Dette er et sagn, men historisk et det et faktum, at der engang boede en greve på Herre-Skjelbred, og denne var Alv Erlingson, som var en vidtløftig herre, som bedrev meget røveri og ikke betænkte sig på mord tillige. Til sidst blev han fanget som beskrevet på forrige side.

Nedenunder er der gengivet en vise om Mindre-Alv (oversat til dansk af forfatteren)


Omkvæd til visen lyder:

”Fordi Alv både klæder hjule og stejle

Så højt for Øresund”


01 Alv han er i Norges land født, andre steder lyster han ikke at være

    Han haver vel femten herreder i lenen

    Han kan sig deraf ernære.


02 Alv går på den grønne vold, og lærer i sin bønnebog et vid

    der mødte han Bendt Rimaardssøn ,

    hans skæbne var ham ikke blid.


03 God morgen – god dag, lille milde Alv, du er så modig en herre

     men bliver du kongens fange i dag

     så står ikke landet desværre.


04 Ikke så er jeg mindre herr Alv, du tør ikke vente

      jeg er en mindre messedreng

     skal vin for præsten hente.


05 Så løfte op med hånd sin høje hat, og så ham i sin pande

      Således er du norske herr Mindre-alv

      om ret jeg så kan forstande.


06 Du har været en ven for mig, det må jeg sige som sandt

      Jeg dig i skole-huset kendte

      du var den bedste os iblandt.


07 Og er du end Bendt Rimaardssøn, og er du min frænde

      du svor en ed for mig i dag

      det du aldrig mig vil erkende


08 Så tog de ham herr Mindre-Alv, de slog ham bolt om hans fod

      så de førte ham til Helsingborg

      hvor den danske dronning tog imod.


09 Tåge over eders minder herr Alv, lad ham i stuen ind gange

       hvor I lade de fruer og stolte jomfruer

       skue så rig en fange.


10  Det da svarede den Danske Dronning, da først hun Mindre-Alf så:

      er det ikke andet for en Mand,

      der saadanne Savn gaar på?


11 Selv om jeg på væksten lide, dog er jeg mandligt køn

      men aldrig lever du så god en dag,

     at du føder en sådan søn.

 

12 Jeg gav dertil min Kaabe blå, er skåret i rose og lilje,

      jeg maatte ikkun en Nat hos eder sove,

      om det var saa eders vilje.


13 Måtte jeg en nat bare hos dig sove, det vist meget gerne uden din terne

     det vil jeg for sandheden sige

     du bader for mig så gerne.


14 Det svarede den danske dronning, hun slog i bordet sin hånd

      du skal i morgen beklæde en stejle

      før end folk lægger på dig et bånd.


15 Hvorfor stejlede du ikke Knud af Sønderborg, ikke Iver af Holstebro?

      ikke var de meget bedre end mig

     Dog de var dig næsten tro.


16 Tog de liden greve herr Alv, og lod ham af stuen ud gange

      nok så haver fruer og stolte jomfruer

      beskuet denne skalkagtige fange.


17 Og de ledte greve herr Mindre-Alv østenfor Helsingborg ud

      Sine synder han erkender

      så fast han råbte til sin gud.


18 Jeg råder hver ærlig Danekvindes søn, som tragter efter hæder og ære

      Han bliver i land og ter sig vel

      som sådan kan han sig nære.


19 Nu har jeg taget og røvet uden blusel så mangen god dag og år

      hvad mand med synd og ufred bekommer

      med skam og sorg det går.


20 En Greve var jeg af Ellings æt over Tunsbergs Len det rige.

     det voldte mig Fald og Vemod,

     jeg vile for ingen mand vige.

 

21 Først da bedrev jeg gruelige mord på enhver, som jeg fik i sinde,

     jeg dem både spotte og skænde,

     jeg spared hverken mand eller kvinde.


22 Jeg tog den fattige borger fra sit gods og hans liv tillige.

      det beklager baade enke og faderløst barn,

      så højt til gud de måtte skrige.

 

 

23 Gud være mig og miskundelig, der efter måtte jeg forlange

      at jeg her efter denne hånlige død

      det evige liv måtte fange.


Efter mordet på Hallkjell Ogmundson i 1287 og sit oprør mod kongen i Viken samme år blev Mindre-Alv dømt fredløs.

Der er mange spørgsmål som melder sig når man læser historien om Mindre-Alv – ifølge historikerne gemte han sig i et kloster i Sverige i 3 år, men man har ingen sikre oplysninger om hans ophold og hvor det skulle have været.

Det lyder ikke rigtigt at en så rastløs og udfarende mand skulle slå sig til tåls med en tilværelse som munk i et kloster – derfor er der fremkommet en hypotese som måske ville kunne forklare nogle af tvivlssprørgsmålene:

Mindre-Alv var jo en meget rig mand, som der i visen står at han har 15 len i sit eje, men nu var han altså dømt fredløs, og de eneste steder hvor fredløse kunne finde fristed i de tider var i et kloster.

Klostrene i middelalderen havde sine kontakter overalt både i ind- og udland, det som har vakt hovedbrud, når det påstås, at Mindre-Alv har kunnet bo åbenlyst på sin gård i Høyjord, selvom den godt nok lå noget afsides.

Der skal i nærheden af hans gård have ligget et mindre kloster ude i noget som hed Hundsrødskoven, som efter sigende skal være opført af Mindre-Alv, som jo ikke manglede penge., og det har jo sikkert kunne lade sig gøre, at han tog ophold her, når eftersøgningsfolkene kom for tæt på, og ellers drev sin gård Herre-Skjelbred som vanligt, samtidig med, at han fulgte med i de ydre begivenheder. I høyjord var der også en temmelig stor kirke, som Mindre-Alv skal have bidraget betydeligt til, og dette dobbeltspil kunne sikkert have fortsat i lang tid, hvis ikke han var blevet angivet af sin ven Bendt.

 

 

oj-coins

BETALINGSMETODER Payment

Betaling:  Mobilpay  og bankkonto  Fragt i Danmark: op til 1 kg forsikret fragt kr. 45,-  Betaling fra udland:                      Swiftcode: NDEAKKK                    Iban: DK7820000741878364    Danske kroner har kurs mod Euro på ca. 7,40 d.kr = 1 Euro       web: oj-coins.dk

 

Advarsel: ved brug af internationale overførsler, så anbefales I at kontakte jeres bank for prisinfo før transaktioner. Der har været nogle ublu gebyrer taget af visse banker.

Warning: By using international moneytransfer - please contakt your bank for info for prices.

 


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes