Jens Pedersen Falster

Jens Pedersen Falster

Denne stamfader i vores familier er der fundet slægtslinier op til vor tid til følgende: Gunnar Friis Ansager – Edith Nielsine Jensen Bornholm – Emma Tusborg Jacobsen Varde – Julius Peder Andersen Bornholm/Årre – Hans Thoning Hansen Roager – samt til Eg familien i Hoven.

———————————–

Peder Falster er en totalt ukendt mand, det eneste vi ved om ham er, at han var fader til Jens Pedersen Falster som blev født ca år 1300 – han døde i Bjelkerup og blev gift med Johanne Munk født ca 1310 – de fik rigtig mange børn, hvoraf vi kender en del – desværre er der ikke særligt nøjagtige oplysning om fødselsår, men ca. angivelser: Jens Jensen Falster født ca 1330 – Johanne Jensdatter Falster født ca 1330 – Mads Jensen Falster født ca 1330 – og Eskild Jensen Falster født ca 1350. Det vides, at Jens Pedersen Falster havde 2 koner, men vi har intet på den ene, Derfor fremgår Johanne Munk foreløbig som den eneste moder, indtil vi finder en skillelinie.

Jens Pedersen Falster var en større godsejer på Lolland-Falster – det vides, at han i 1354 mageskiftede godset Berritsgård på Lolland med kong Valdemar. Han er nogle steder blevet benævnt med efternavnet Markmand, men dette skyldes, at de var beslægtede med denne familie via ægteskab i næste slægtsled. Det vides, at han havde bl.a. godset Bellinge på Falster og i 1364 var han ridder og derefter med til flere kongelige forlig, bl.a. med Holstenerne i Kolding i 1365 og i 1377 kong Oluf`s håndfæstning – herefter er der ikke fundet mere og sandsynligvis er han død omkring 1380.

Børn:

Jens Jensen Falster var født ca 1330 i Bjelkerup – han døde i 1415 samme sted – han blev gift med Johanne Nielsdatter Manderup født ca 1340 – datter af Niels Manderup og Gjertrud Mogensdatter – hun døde ca 1390. De fik mindst en datter: Inger Jensdatter Falster født ca 1385.

Mads Jensen Falster var født ca 1330 i Bjelkerup – han døde i 1415 – han blev gift med Margrethe Pedersdatter Everstein født ca 1340 – datter af Peder Ludvigsen von Everstein og Cecilie Henriksdatter von Everstein – Margrethe var gift 2 gange først med Mads Jensen Falster og de fik mindst en datter: Karine Madsdatter født ca 1370, derefter giftede Margrethe sig med Henneke Cortsen Moltke. Johannes Jensen Falster var født ca 1330 i Bjelkerup – han var gift 2 gange – med Elsebe Dyre født ca 1330 – her er der ingen børn fundet – dernest giftede han sig med Ottesdatter Fos – der var mindst en søn: Otto Jensen Markmand født ca 1380.

Johanne Jensdatter Falster var født ca 1335 på Berritsgård Hovedgård ved Maribo hun  blev gift med Peder Johannesen Munk født ca 1330 på Holbækgård ved Randers – søn af Johannes Poulsen Munk og Cecilie – de fik mindst 3 børn: Stig Pedersen Munk født ca 1360 – Mogens Pedersen Munk født ca 1360 – Ellen Pedersdatter Munk født ca 1370.

Mette Jensdatter Falster var født ca 1336 hun blev gift med Peder Munk født ca 1330. Eskild Falster var født ca 1350 – han blev gift med en Beate født ca 1360 – de fik mindst en søn: Asser Eskildsen Falster født ca 1384.

Børnebørn:

Inger Jensdatter Falster var født i ca 1385 – datter af Jens Jensen Falster og Johanne Nielsdatter Manderup – hun døde i 1434 – hun blev gift med Hartvig Poiske som var født ca 1380 – søn af Markvard Poiske og Lisbeth Nielsdatter Neb – han døde i 1412 – de fik mindst 2 børn: Dorothea Hartvigsdatter Poiske født ca 1410 og Hartvig Hartvigsen Poiske født ca 1420.

Karine Madsdatter var født ca 1370 – datter af Mads Jensen Falster og Margrethe Pedersdatter Everstein.

Otto Jensen Markmand var født ca 1380 – søn af Johannes Jensen Falster og Ottesdatter Fos – han var gift 2 gange – først med Gyde Pedersdatter Vædderhorn født ca 1410 – datter af Peder Vædderhorn og fr. Jernskæg – hun døde ca 1480 – de fik mindst en datter Elsebe Ottesdatter Markmand født ca 1430 – Gyde havde tidligere været gift med Karl Ivensen Markmand – derefter giftede Otto Jensen Markmand sig med Margrethe Aagesdatter Steeg født ca 1350 – datter af Aage Steeg og Ingerd Stigsdatter Hak – hun døde i 1404 i Hejreholm i Skåne – hvor hun som nr. 2 mand var gift med Holger Gregersen Krognos – de fik mindst en datter: Margrethe Holgersdatter.

Stig Pedersen Munk var født ca 1350 søn af Peder Johannesen Munk og Johanne Jensdatter Falster – han blev gift med Mette Eriksdatter Banner født ca 1370 i Vinstrup ved Sørø – datter af Erik Brune Banner og Susanne Høegh – hun døde i 1423 på Nørgård i Års – de fik mindst 3 børn: Niels Stigsen Munk født ca 1390 – Bege Stigsdatter Munk født ca 1395 – Lucie Stigsdatter Munk født ca 1400.

Mogens Pedersen Munk var født ca 1360 på Holbækgård ved Randers – søn af Peder Johannesen Munk og Johanne Jensdatter Falster – han døde den 18. aug 1410 – han blev gift med Kirsten Pedersdatter Thott født i 1368 – datter af Peder Axelsen Thott og Juliane Pedersdatter grubbe – hun døde den 14. sep 1394 –  

Mogens Pedersen Munk nævnes 1394 som væbner, blev 1397 ridder ved kroningsfestlighederne i Kalmar, 1401 høvedsmand på Aalborghus, men mistede samme år Berritsholm og Fers herred i Skåne som dronningen indløste fra ham. Nævnes i de følgende år atter og atter som dronning Margrethes betroede mand, havde til 1406 Galten herred i pant og fik da livsbrev på Bygholm og i forlening Kolding og Rosborg.
Beseglede 1409 som rigsråd forbundet med Dittermarskerne, sendtes 1410 sammen med hr. Lyder Kabel en hær ind i Sønderjylland, men faldt 18. august samme år i slaget ved Søllerup.
Dronning Margrethe beskyldtes siden for at have bemægtiget sig hans bohave og løsøre på Bygholm og Boller, men det vidnedes, at hun havde givet det tilbage til hans broder hr. Stig Munk.  De fik mindst 3 døtre: Anne Mogensdatter Munk født ca 1395 – Gertrud Mogensdatter Munk født ca 1400 – Pernille Mogensdatter Munk født ca 1402.

Ellen Pedersdatter Munk var født ca 1370 – datter af Peder Johannesen Munk og Johanne Jensdatter Falster – hun blev gift med Jens Nielsen Løwenbalk født i 1364 – søn af Niels Eriksen Løwenbalk og Sophie Jonsdatter Rantzau – han døde den 1. feb 1442 i Viborg – de fik mindst en datter: Marine Jensdatter Løwenbalk født ca 1400 – derefter giftede Jens Nielsen Løwenbalk sig med en ukendt hvor der mindst blev yderligere 2 børn: Mogens Jensen Løwenbalk født ca 1410 og Sophie Jensdatter Løwenbalk født ca 1415. Asser Eskildsen Falster var født i 1384 på Bjelkerupgård ved Stevns – søn af Eskild Falster og Beate – han blev gift med ukendt og fik mindst en søn: Jørgen Assersen Falster født ca 1420.

Oldebørn:

Dorothea Hartvigsdatter Poiske var født ca 1410 – datter af Hartvig Poiske og Inge Jensdatter Falster.

Hans Hartvigsen Poiske var født ca 1420 – søn af Hartvig Poiske og Inger Jensdatter Falster – han døde i 1478 på Berretsgård I Maribo amt – han blev gift med Karen Andersdatter Jernskæg født ca 1430 – datter af Anders Pedersen Jernskæg og Karen Iversdatter Markmand – hun døde i 1487 på Berritsgård Maribo – de fik mindst en datter: Ingerd Hansdatter Poiske født ca 1453.

Elsebe Ottesdatter Markmand var født ca 1430 – datter af Otte Jensen Markmand og Gyde Pedersdatter Vædderhorn – hun døde ca 1480 – hun blev gift med Mikkel Jørgensen Rud født ca 1408 på Skjoldenæsholm – søn af Jørgen Mikkelsen Rud og Ingeborg Ovesdatter Hase – han døde ca 1460 i Antvorskov – de fik mindst en søn: Jørgen Mikkelsen Rud født ca 1450.

Niels Stigsen Munk var født ca 1390 på Holbækgård Rougsø – søn af Stig Pedersen Munk og Mette Eriksdatter Banner – han døde ca 1464 – han blev gift med Gjertrud Svendsdatter Udsen født ca 1400 – datter af Svend Udsen og Christine Andersdatter Hvide – hun døde i 1465. Hun var gift 2 gange først med Jens Ovesen Kaas, hvor hun fik sønnen: Thomes Jensen Kaas født i 1428 – dernæst fik hun med Niels Stigsen Munk sønnen Anders Muus Nielsen Munk født ca 1440.

Bege Stigsdatter Munk var født ca 1395 – datter af Stig Pedersen Munk og Mette Eriksdatter Banner – hun blev gift med Niels Krabbe født ca 1390 – søn af Mikkel Nielsen Krabbe og Inger Jensdatter Kaas – de fik mindst en søn: Morten Nielsen Krabbe født ca 1420.

Lucie Stigsdatter Munk var født ca 1400 – datter af Stig Pedersen Munk og Mette Eriksdatter Banner – hun blev gift med Anders Albertsen Skeel født ca 1400 – søn af Albret Rytter Skeel og Anne Jensdatter Pig i Møgtved ved Vejle – Anders døde i 1459 – han var gift 3 gange – med Lucie havde han ingen børn – med Kirsten Nielsdatter Krag – de havde en kendt søn: Albret Andersen Skeel født ca 1455 og med Kirsten Lauridsdatter Hvass havde han mindst 2 sønner: Laurids Skeel født ca 1455 og Iver Skeel født ca 1455.

Anne Mogensdatter Munk var født ca 1395 i Boller ved Vejle – datter af Mogens Pedersen Munk og Kirsten Pedersdatter Thott – hun blev gift med Henrik Knudsen Gyldenstjerne født ca 1402 i Ågård Kettrup ved Skive – søn af Knud Nielsen Gyldenstjerne og Anne Christjernsdatter Vendelbo -han døde den 28. maj 1456 i Viborg – de fik mindst 3 børn: Ellen Henriksdatter Gyldenstjerne født ca 1420 – Knud Henriksen Gyldenstjerne født ca 1425 og Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne født ca 1430.

Gertrud Mogensdatter Munk var født ca 1400 – datter af Mogens Pedersen Munk og Kirsten Pedersdatter Thott – hun døde i 1465 – hun var gift 3 gange først med Claus Jonsen Lange født ca 1400 – søn af Jon Jacobsen Lange og Else Jensdatter Rosenkrantz – han var høvedsmand på KOoldinghus – de fik mindst en datter: Anne Clausdatter Lange født ca 1425 – derefter giftede Gertrud sig med Anders Andersen Hak født ca 1390 – søn af Anders Davidsen Hak og Aagesdatter Steeg – han døde ca 1445 og de fik mindst 3 børn: Ingeborg Andersdatter Hak født ca 1430 – Karen Andersdatter Hak født ca 1435 og Kirsten Andersdatter Hak født ca 1445 – til sidst var Gertrud gift med Ove Gerlufsen Skale født ca 1415 – søn af Gerluf Skale – han døde ca 1470 og de fik 2 døtre – Anne Olufsdatter Skale og Karine Ovesdatter Skale begge født efter 1445.

Pernille Mogensdatter Munk var født ca 1402 i Boller ved Vejle – datter af Mogens Pedersen Munk og Kirsten Pedersdatter Thott – hun døde ca 1438 – hun blev gift med Niels Pedersen Gyldenstjerne født ca 1410 – søn af Peder Nielsen Gyldenstjerne og Gertsdatter Ulfstand – han døde i Ågård ved Kettrup – de fik mindst en søn: Mourits Nielsen Gyldenstjerne født ca 1440.

Marine Jensdatter Løwenbalk var født ca 1400 – datter af Jens Nielsen Løwenbalk og Ellen Pedersdatter Munk – hun blev gift med Jens Jensen Kaas født ca 1390 – søn af Niels Kaas – han døde i 1429 – de fik mindst en søn: Niels Jensen Kaas født ca 1425. Jørgen Assersen Falster var født ca 1420 på Falster – søn af Asser Eskildsen Falster – han døde ca 1494 – han blev gift med Gyde Andersdatter Jernskæg født ca 1430 i Elleinge Hørby – datter af Anders Pedersen Jernskæg og Karen Iversdatter Markmand – de fik mindst en datter: Anne Jørgensdatter Falster født ca 1451.

Oldebørn:

Ingerd Hansdatter Poiske var født i 1453 på Beritsgård – datter af Hans Hartvigsen Poiske og Karen Andersdatter Jernskæg – hun døde i 1545 i Maribo – hun blev gift med Erik Olufsen Blaa født ca 1439 på Orebygård ved Sakskøbing Maribo – søn af Oluf Lauridsen Blaa og Barbara Haagensdatter Grubendal – han døde i 1503 på Beritsgård ved Maribo – de fik mindst en datter: Barbara Eriksdatter Blaa født i 1483.

Jørgen Mikkelsen Rud var født ca 1450 – søn af Mikkel Jørgensen Rud og Elsebe Ottesdatter Markmand – han døde ca 1505 i Antvorskov – han giftede sig med en grandkusine Kristine Eriksdatter Rosenkrantz – de fik mindst 3 børn: Anne Jørgensdatter Rud født ca 1480 – Knud Jørgensen Rud født ca 1488 og Sophie Jørgensdatter Rud født ca 1488.

Knud Henriksen Gyldenstjerne var født ca 1425 i Sandager ved Odense – søn af Henrik Knudsen Gyldenstjerne og Anne Mogensdatter Munk – han døde den 2. okt 1467 i Odense – han blev gift med Hilleborg Ottesdatter Skinkel født ca 1425 i Odense – datter af Otte Skinkel og Cecilie Ludvigsdatter Barsebæk – hun døde den 5. feb 1494 – begravet i Sct Hans kirke i Odense.

Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne var født ca 1430 i Restrup ved Aalborg – datter af Henrik Knudsen Gyldenstjerne og Anne Mogensdatter Munk – hun døde i 1477 – hun blev gift med Erik Ottesen Rosenkrantz født ca 1427 på Hevringholm ved Randers – søn af Otte Nielsen Rosenkrantz og Else Holgersdatter Krognos – han døde den 7. jan 1503 i Kloster ved Ringkøbing – de fik mindst 4 børn: Mette Eriksdatter Rosenkrantz født ca 1450 – Niels Eriksen Rosenkrantz født ca 1450 – Kristine Eriksdatter Rosenkrantz født ca 1460 og Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz født ca 1460.

Anne Clausdatter Lange var født ca 1425 på Nørholm gods ved Varde – datter af Claus Jonsen Lange og Gertrud Mogensdatter Munk – hun døde ca 1524 – hun blev gift med Strange Nielsen Bild født ca 1415 i Vejen – søn af Niels Strangesen Bild og Ingeborg Volradsdatter Dosen rode – han døde ca 1498 – de fik mindst en søn: Claus Strangesen Bild født ca 1465.

Ingeborg Andersdatter Hak var født ca 1430 – datter af Anders Andersen Hak og Gertrud Mogensdatter Munk – hun døde ca 1480 – hun blev gift med Knud Truidsen Has født ca 1415 – søn af Truid Has og Christine Engelbrechtsdatter Bydelsbak – han døde ca 1490 – de fik mindst 2 børn: Gertrud Knudsdatter Has født ca 1450 – Kirsten Knudsdatter Has født ca 1459.

Karen Andersdatter Hak var født ca 1435 – datter af Anders Andersen Hak og Gertrud Mogensdatter Munk – hun blev gift med Hartvig Markvardsen Krummedige født ca 1430 – søn af Markvard Ivensen Krummedige – de fik mindst en søn: Henrik Hartvigsen Krummedige født ca 1464.

Kirsten Andersdatter Hak var født ca 1445 – datter af Anders Andersen Hak og Gertrud Mogensdatter Munk – hun blev gift med Ludvig Nielsen Rosenkrantz født ca 1450 søn af Niels Jensen Rosenkrantz og Ottesdatter Rantzau – de havde mindst 2 døtre: Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz født ca 1480 og Gertrud Ludvigsdatter Rosenkrantz født ca 1495.

Anne Ovesdatter Skale var født ca 1445 – datter af Ove Gerlufsen Skale og Gertrud Mogensdatter Munk – hun var adelsdame på godset Ørumgaard i Thisted amt – hun blev gift med Peder Terkelsen Væbner født ca 1440 i Ørum sogn Vejle – søn af Terkel Væbner og Thorlofsdatter Hval – han var godsejer på Brandholm gods og døde på Ørumgård ved Thisted – de havde mindst 4 børn: Karen Pedersdatter Væbner født ca 1470 – Svend Pedersen Væbner født ca 1475 – Terkel Pedersen Væbner født ca 1490 og Ove Pedersen Væbner.

Morits Nielsen Gyldenstjerne var født ca 1440 – søn af Niels Pedersen Gyldenstjerne og Pernille Mogensdatter Munk – han døde ca 1500 – han blev gift med Margrethe Turesdatter Bielke – født ca 1450 – søn af Ture Turesen Bielke og Ingegerd Pedersdatter Kyrning -hun døde i 1517 – de fik mindst en datter: Anne Moritsdatter Gyldenstjerne født ca 1470.

Anders Muus Nielsen Munk var født ca 1440 søn af Niels Stigsen Munk og Gjertrud Svendsdatter Udsen – han døde ca 1504 – han blev gift med Else Mikkelsdatter Due født ca 1440 i Torp ved Hillerslev – datter af Mikkel Bonde Due – hun døde ca 1505 – de fik mindst 2 døtre: Karen Andersdatter Munk født ca 1460 og Gertrud Andersdatter Munk født ca 1480.

Morten Nielsen Krabbe var født ca 1420 i Tanderup ved Odense – søn af Niels Mikkelsen Krabbe og Bege Stigsdatter Munk – han døde i 1483 i Viborg – han blev gift med Karen Mogensdatter Glob født ca 1425 på Vesløsgaard ved Thisted – datter af Mogens Glob og Margrethe Sigvardsdatter Neb – de fik mindst 3 sønner: Mogens Morten Krabbe født ca 1445 – Mikkel Mortensen Krabbe født ca 1455 og Niels Mortensen Krabbe født ca 1465.

Niels Jensen Kaas var født ca 1425 – søn af Jens Kaas og Marine Jensdatter Løwenbalk – han døde i 1472 – han var gift 2 gange – der er fejl i årstallene, men indtil videre noteres det som følger: først med Else Mogensdatter Glob født ca 1435 – datter af Mogens Pedersen Glob og Kirsten Nielsdatter Bild  – de fik mindst en datter: Gertrud Nielsdatter Kaas født ca 1454 – derefter med Ellen Pedersdatter Skram født ca 1440 – datter af Peder Christjernsen Skram og Anne Nielsdatter Banner – hun døde ca 1517 og de fik mindst 2 børn Niels Nielsen Kaas født ca 1454 og Ellen Nielsdatter Kass født ca 1470.

Else Mogensdatter Glob var også gift 2 gange sidst med Niels Eriksen Juel og de fik mindst 3 børn: Palle Nielsen Juel født ca 1460 – Enevold Nielsen Jue født ca 1475 og Kirsten Juel født ca 1484.

Anne Jørgensen Falster var født ca 1451 – datter af Jørgen Assersen Falster og Gyde Andersdatter Jernskæg – hun døde i 1476 – hun blev gift med Anders Josephsen Bielke født ca 1450 – søn af Joseph Andersen Bielke og Kirsten Splid – de fik mindst 3 sønner: Mogens Andersen Falster født ca 1480 – Jørgen Andersen Falster født ca 1485 og Joseph Andersen Falster født ca 1490.

Tipoldebørn:

Barbara Eriksdatter Blaa var født i 1483 på Orebygård Sakskøbing – datter af Erik Olufsen Blaa og Ingerd Hansdatter Poiske – hun døde i 1558 på Berritsgaard som hun havde arvet i 1515 – var enke her siden før 1529 – hun blev gift med Otte Clausen Huitfeldt født ca 1480 – søn af Claus Henriksen Huitfeldt og Kirsten Andersdatter Ulfeldt – han var godsejer på Krumstrup ved Ryslinge – de fik mindst en datter: Margrethe Ottesdatter Huitfeldt født ca 1520.

Berritgård ved Sakskøbing var via Erik Olufsen Blå og Huitfeldt slægten i familiens ejer fra 1502 til ca 1650.

Anne Jørgensdatter Rud var født ca 1480 – datter af Jørgen Mikkelsen Rud og Kristine Eriksdatter Rosenkrantz – gift med en grandfætter Henrik Hartvigsen Krummedige – omtalt andetsteds.

Knud Jørgensen Rud var født ca 1484 i Vedby ved Holbæk – søn af Jørgen Mikkelsen Rud og Kristine Eriksdatter Rosenkrantz – han var ridder og kansler – han døde den 6. apr 1554 på Sjælland – begravet i Vedby kirke ved Holbæk – han blev gift med Dorthe Madsdatter Bølle født i Fuglsang Toreby ved Maribo – hun døde den 22. nov 1545 i København – de fik mindst en søn: Otte Knudsen Rud født ca 1520.

Vedbygård ved Ruds Vedby i Rud familiens eje fra 1429.

Sophie Jørgensdatter Rud var født ca 1488 – datter af Jørgen Mikkelsen Rud og Kristine Eriksdatter Rosenkrantz – hun døde den 13. feb 1555 – hun blev gift med Thyge Axelson Brahe født ca 1465 – søn af Axel Pedersen Brahe og Maren Tygesdatter Lunge – han døde den 7. sep 1523 i Tostrup ved Skaane – han var gift 2 gange med Sophie havde han mindst en søn: Otte Thygesen Brahe født i 1518. Han havde først været gift med Magdalene Krognos i 1503.

Anne Knudsdatter Gyldenstjerne  var født ca 1447 – datter af Knud Henriksen Gyldenstjerne og Hilleborg Ottesdatter Skinkel – hun døde den 26. jun 1531 – hun blev gift med Peder Torbernsen Bille født ca 1435 – søn af Torbern Bendtsen Bille og Sidsel Ovesdatter Lunge – de fik mindst 4 børn: Knud Pedersen Bille født ca 1465 – Karen Pedersdatter Bille født ca 1465 – Esge Pedersen Bille født ca 1480 og Maren Pedersdatter Bille født ca 1480.

Karen Knudsdatter Gyldenstjerne var født ca 1452 – datter af Knud Henriksen Gyldenstjerne og Hilleborg Ottesdatter Skinkel – hun død i 1528 – hun blev gift med Jørgen Christensen Daa født ca 1460 – søn af Christiern Clausen Daa – han var admiral og havde 1459 gods på Lolland og Falster samt lejemål  af Antvorskov Kloster, beseglede 1467 sammen med Henrik og Claus Daa hyldingen på Sjællands Landsting, nævnes 1468 i tingsvidnet om kong Christierns Regering beseglet med Broderen Blix’ Segl, havde samme år Sørup Birk i Forlening, til hvilket han oftere skrives, var 1470 en af Dommerne over Hr. Oluf Geed, 1473-75 lensmand på Rønnebæksholm, mødte sidstnævnte år på Næsbyhoved for sin frue Karen Engelbrechtsdatter på skiftet efter hendes moder, fru Mette Pedersdatter, var 1478 på pilgrimsfærd, havde samme år af broderen Blix svigelig fået alt dennes frues gods i pant for 1200 rhinske gylden og 42 mark sølv, skrev sig derfor 1479 til Hareberga, da han af ærkebiskop Jens Brostrup fik ordre til at møde i Lund for at pådømme en sag mellem ham og hr. Knud Truidsen (Has). Skrives atter 1482 til Hareberga, beseglede hyldingen 1487, var 1494 til vitterlighed med fru Hilleborg, hr. Knud Henriksens (Gyldenstiernes) enke, skrives 1498 til Enggaard, gjorde samme år lovhævd på Smidstrup (Skovby H.) og Nordskov (Salling H.), som han arvede efter sin husfrue, fru Karen Engelbrechtsdatter, trættede på dennes og deres søns vegne med hendes medarvinger om hendes andel i Annise, Stege, Løgismose og Torbenfeld, hvilken trætte forligedes 1500 i Sortebrødrekloster i Næstved, hvorved han fik ret til at indløse Kjeldkær – han døde i 1503 og de fik mindst en søn: Claus Jørgensen Daa født i 1493.

Henrik Knudsen Gyldenstjerne var født ca 1455 i St. Restrup ved Aalborg – søn af Knud Henriksen Gyldenstjerne og Hilleborg Ottesdatter Skinkel – han døde den 14. nov 1517 på Wedellsborg slot på Fyn – han blev gift med Karen Bentsdatter Bille født ca 1456 på Søholm ved Magleby – datter af Bent Torbernsen Bille og Ermegard Eggertsdatter Frille – hun døde den 8. apr 1510 i Odense – de fik mindst 2 sønner. Mogens Henriksen Gyldenstjerne født i 1481 og Christopher Henriksen Gyldenstjerne født ca 1500.

Mette Eriksdatter Rosenkrantz var født ca 1450 i Radsted ved Maribo – datter af Erik Ottesen Rosenkrantz og Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne – hun døde i 1503 på Elvedgård gods Vellinge – hun blev gift med Eskild Mogensen Gøye født ca 1435 i Radsted ved Maribo – søn af Mogens Axelsen Gøye og Ide eskildsdatter Falk – han døde i 1506 – de fik mindst 2 sønner: Mogens Eskildsen Gøye født ca 1470 og Henrik Eskildsen Gøye født ca 1490.

Niels Eriksen Rosenkrantz var født ca 1450 – søn af Erik Ottesen Rosenkrantz og Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne – han blev gift med Birgitte Olufsdatter Thott født ca 1455 – datter af Oluf Axelsen Thott og Anne Jensdatter Present – de fik mindst en datter: Anne Nielsdatter Rosenkrantz født ca 1480.

Kristine Eriksdatter Rosenkrantz var født ca 1460 på Elvegaard ved Slagelse – datter af Erik Ottesen Rosenkrantz og Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne – hun døde apr 1509 og blev gift med en grandfætter Jørgen Mikkelsen Rud (omtalt andetsteds).

Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz var født ca 1460 pá Elvegaard ved Slagelse  datter af Erik Ottesen Rosenkrantz og Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne, hun døde ca 1510 og hun var gift med Predbjørn Clausen Podebusk født ca 1460 paa Egeholm slot  søn af Claus Predbjørnsen Podebusk og Jytte Evertsdatter Moltke, han døde den 11. dec 1541 paa Gl. Estrup gods, han blev senere gift med Anne Mouritsdatter Gyldenstjerne, han fik mindst 3 børn med Vibeke Eriksdatter: Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk født I 1482, Claus Predbjørnsen Podebusk født ca 1490 og Anne Predbjørnsen Podebusk født ca 1500.

Claus Strangesen Bild var født ca 1465 I Ringkøbing amt – søn af StrangeNielsen Bild og Anne Clausdatter Langee – han døde på Nørholm gods. Han blev gift med Karen Pedersdatter Væbner født ca 1470 I Ringkøbing – datter af Peder Terkelsen Væbner og Anne Ovesdatter Skale – hun døde ca 1525 – de fik mindst 4 børn: Otto Clausen Strangesen Bild født ca 1500 -Niels Clausen Strangesen Bild født ca 1505 – Anne Clausdatter Bild født ca 1510 og Maren Clausdatter Bild født ca 1525.

Gertrud Knudsdatter Has var født ca 1450, datter af Knud Truidsen Has og Ingeborg Andersdatter Hak, hun døde I 1510 paa Krabberup gods – hun blev gift med Oluf Stigsen Krognos født ca 1460 – søn af Stig Olufsen Krognos og Barbara Thorkildsdatter Brahe – han døde den 19. mar 1505 – han var gift 2 gange – hhv. med Anne Mouritsdatter Gyldenstjerne, med Gertrud fik han datteren Magdalene Krognos født ca 1480.

Kirsten Knudsdatter Has var født i 1459 I Ørtofte Malmøhus Sverige – datter af Knud Truidsen Has og Ingeborg Andersdatter Hak – hun døde i Krapperup Sverige – hun blev gift med Henrik Aagesen Sparre som var født ca 1460 I Hageløs også Malømøhus i Sverige – søn af Aage Tullesen Sparreog Mette Nielsdatter Banner – han var høvedsmand på Abrahamstrup og Klaagerup i Skaane og lensmand på Søborg – han døde den 14. maj 1531 på Klaagerup i Skaane. De fik mindst en søn: Knud Henriksen Sparre født ca 1500. 

Om Henrik Aagesen Sparre:

Død i 1531 – skrevet til Klogerup og Hageløs – rigsråd – søn af Aage Tullesen til Klogerup og Mette Nielsdatter Banner- blev nævnt første gang i 1479 og blev i 1487 tilskrevet Hageløs og var på det tidspunkt gift med Kirsten Knudsdatter Has, hvis fædrene gård Hageløs var. I 1496 var han høvedsmand på Abrahamstrup og I 1502 på Søborg, et len som han beholdt til ca 1520, hvor han tilskødede det til sin datter. Senest fra 1502 havde han plads I rigsrådet – han var I dette år nævnt som dommer i Oslo over Knud Alfsen og Poul Laxmand – i 1505 er han med i Kalmar til at afsige dom over de oprørske svenskere. I 1508 og 1512 var han med til forskellige forhandlinger i Helsingborg og Halmstad bl.a. med Hansestæderne – i 1514 blev han udnævnt til ridder.

Henrik Hartvigsen Krummedige var født i 1464 i Akershus i Oslo søn af Hartvig Markvardsen Krummedige og Karen Andersdatter Hak – han giftede sig med sin grandkusine Anne Jørgensdatter Rud  og de fik mindst en datter: Sophie Henriksdatter Krummedige født ca 1500.

Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz var født ca 1480 – datter af Ludvig Nielsen Rosenkrantz og Kirsten Andersdatter Hak – hun blev gift med Mogens Olufsen Munk Lange født i 1476 – søn af Oluf Maltesen Munk og Ide Iversdatter Juel – de fik mindst en søn: Oluf Mogensen Munk Lange født ca 1503.

Gertrud Ludvigsdatter Rosenkrantz var født ca 1495 – datter af Ludvig Nielsen Rosenkrantz og Kirsten Andersdatter Hak – hun blev gift med Hans Iversen Skeel som var født ca 1500 – søn af Iver Skeel og Else Hennekesdatter Limbek – de fik mindst en datter: Anne Hansdatter Skeel født ca 1535.

Karen Pedersdatter Væbner var født ca 1470 i Ringkøbing – datter af Peder Terkelsen Væbner og Anne Ovesdatter Skale – hun døde ca 1525 – hun var gift med Claus Strangesen Bild og de fik mindst 4 børn: Otto Clausen Strangesen Bild født ca 1500 – Niels Clausen Strangesen Bild født ca 1506 – Anne Clausdatter Bild født ca 1510 og Maren Clausdatter Bild født ca 1525.

Svend Pedersen Væbner var født ca 14775 – søn af Peder Terkelsen Væbner og Anne Ovesdatter Skale – han blev gift med Mette Mogensdatter Glob født ca 1470 datter af Mogens Pedersen Glob og Kirsten Henriksdatter Friis.

Terkel Pedersen Væbner var født ca 1490 i Væbnersholm Føvling sogn – søn af Peder Terkelsen Væbner og Anne Ovesdatter Skale – han døde den 30. aug 1563 samme sted og han blev gift med Birgitte Josephsdatter Rekhals som var født ca 1510 i Søndervang – datter af Joseph Christiansen Rekhals og Edel Clausdatter Skeel – hun døde i 1467 samme sted – de fik mindst 3 børn: Christence Tekelsdatter Væbner født ca 1529 – Maren Terkelsdatter Væbner født ca 1530 og Peder Terkelsen Væbner født ca 1535.

Anne Mouritsdatter Gyldenstjerne  var født ca 1460 på Aagaard Kettrup ved Thisted – datter af Mourits Nielsen Gyldenstjerne og Margrethe Turesdatter Bielke – hun døde i 1554 i Skjoldenæs – hun var gift 2 gange – med Predbjørn Clausen Podebusk og med Oluf Stigsen Krognos, med hvem hun fik mindst 2 døtre: Pernille Olufsdatter Krognos født ca 1497 og Anna Olufsdatter Krognos født ca 1497.

Karen Andersdatter Munk var født ca 1460 – datter af Anders Muus Nielsen Munk og Else Mikkelsdatter Due – hun døde i 1515 – hun blev gift med hendes grandfætter Mikkel Mortensen Krabbe.

Gertrud Andersdatter Munk var født ca 1480 – datter af Anders Muus Nielsen Munk og Else Mikkelsdatter Due – hun døde ca 1541 – hun blev gift med med Jens Eriksen Hvass født ca 1485 i Ormstrup – han døde den 9. sep 1536 i Viborg.

Mogens Mortensen Krabbe var født ca 1445 – søn af Morten Nielsen Krabbe og Karen Mogensdatter Glob – han blev gift med Elsebe Tygesdatter Lunge født ca 1450 – datter af Tyge Ovesen Lunge og Anne Nielsdatter Kabel – de fik mindst 2 børn: Tyge Mortensen Krabbe født ca 1474 og Dorthe Mogensdatter Krabbe født ca 1475.

Mikkel Mortensen Krabbe var født ca 1455 – søn af Morten Nielsen Krabbeog Karen Mogensdatter Glob han døde i 1524 og var blevet gift med sin grandkusine Karen Andersdatter Munk.

Niels Mortensen Krabbe var født ca 1465 – søn af Morten Nielsen Krabbe og Karen Mogensdatter Glob – han blev gift med Kirstine Bosdatter Høgh født ca 1465 – datter af Bo Christensen Høegh og Bege Eriksdatter Rosenkrantz – de fik mindst en datter: Karen Nielsdatter Krabbe født ca 1500.

Niels Nielsen Kaas var født ca 1454 i Karby ved Thisted – søn af Niels Jensen Kaas og Ellen Pedersdatter Skram – han blev gift med Abel Pedersdatter Høegh født ca 1455 i Omdrup ved Thisted – datter af Peder Nielsen Høegh og Kirsten Henriksdatter Reberg – de fik mindst en søn: Mogens Nielsen Kaas født i 1486.

Ellen Nielsdatter Kaas var født ca 1460 – datter af Niels Jensen Kaas og Ellen Pedersdatter Skram – hun døde ca 1518 – hun blev gift med Laurids Jensen Rostrup født ca 1460 – søn af Hans Gotskalksen Rostrup og Birgitte Lauridsdatter Hvass – han døde i 1518 og de havde mindst en søn: Jørgen Lauridsen Rostrup født ca 1500.

Gertrud Nielsdatter Kaas var født ca 1454 i Ovtrup Thy – datter af Niels Jensen Kaas og Else Mogensdatter Glob – hun døde ca 1500 på Damsgaard – hun blev gift med Mogens Thomesen Kaas  født ca 1460 på Damsgaard Ovtrup ved Thisted – søn af Thomes Jensen Kaas og Kirsten Mogensdatter Glob – han døde den 15. apr 1521 samme sted – de fik mindst en søn: Erik Mogensen Kaas født ca 1495.

2 x Tipoldebørn:

Margrethe Ottesdatter Huitfeldt var født ca 1520 – datter af Otte Clausen Huitfeldt og Barbara Eriksdatter Blå – hun døde ca 1600 – hun blev gift med Mogens Eriksen Mormand født ca 1516 – søn af Erik Mogensen Mormand født ca 1516 – søn af Erik Mogensen Mormand og Marine Clausdatter Reberg. – han døde i 1586 – de fik mindst en søn: Erik Mogensen Mormand født ca 1550.

Mogens Eriksen Mormand var i tiden 1559-65 dronning Sophies høvedsmand på Aalholm, tilbyttede sig 1564 Ørridslevgaard (Lunde H.) af kronen, indkaldtes 1567 at møde med sine svende på et krigstog mod Sverige, levede 9. jan. 1582, var død 1586.

Sophie Henriksdatter Krummedige var født ca 1500 i Norge – datter af Henrik Hartvigsen Krummedige og Anne Jørgensdatter Rud – hun døde i maj 1539 i Vallen – hun blev gift med sin grandfætter Esge Pedersen Bille.

Otte Knudsen Rud var født den 15. maj 1520 i Vedby ved Holbæk – søn af Knud Jørgensen Rud Og Dorthe Madsdatter Bølle – han døde den 21. okt 1565 i Svartsjø Finland – begravet i vor frue kirke i København – han blev gift med Pernille Johansdatter Oxe født ca 1530 i Nielstrup ved Korsør – datter af Johan Johansen Oxe og Mette Mogensdatter Gøye – hun døde den 26. okt 1576 – de fik mindst en datter: Dorthe Ottesdatter Rud født ca 1550.

Johan Oxe til Nielstrup (død 24. december 1534) var dansk rigsråd. Han antages at være født omkring år 1487. Han var søn af Johan Oxe til Tordsø og Inger Torbensdatter Bille samt bror til Torben Oxe. På kong Hans’ tid nævnes han som hofsinde. Under Christian 2. havde han efter sin broder Torben fra 1517-22 Lindholm i Skåne i pant. Under Frederik 1. blev han i 1523 rigsråd, kort efter ridder og fik Ravnsborg Len på Lolland. Han ejede Nielstrup på Lolland og blev gift med Mogens Eskildsen Gøyes datter Mette, formodentlig for på denne måde at afslutte en langvarig strid mellem Gøyerne og Oxerne om gården Tordsø i Skåne. Med hende fik han døtrene Pernille Johansdatter Oxe, senere gift med Otto Rud til Møgelkjær, Anne Johansdatter Oxe til Gisselfeld, Johansdatter Oxe, senere gift med Hans Barnekow til Birkholm og Tølløse, og Sidsel Johansdatter Oxe, senere gift med rigsråd Erik Jørgensen Podebusk til Bidstrup, samt sønnerne Albert Oxe til Nielstrup, den senere rigsråd Peder Oxe til Nielstrup og Eskild Oxe til Løgismose. I finansielle vanskeligheder solgte Henrik Gøye godset Gisselfeld til Johan Oxe; men denne handel blev senere erklæret for ugyldig. Han hørte, i modsætning til sin svigerfader, til Rigsrådets katolske parti. Under Grevens fejde gik han, ligesom den øvrige adel på Sjælland, over til Grev Christoffer, der gav ham fornyet adkomst til Ravnsborg Len, men under en folkerejsning i slutningen af 1534 blev han på sin gård Nielstrup angrebet af borgere og bønder. Netop som han vile rette en falkonet mod disse, sprang den og dræbte ham selv. Han er begravet i Våbensted Kirke.

Otte Thygesen Brahe var født den 2. okt 1518 i Tosterup Sverige – søn af Thyge Axelson Brahe og Sophie Jørgensdatter Rud – han døde den 9. maj 1571 i Helsingborg Sverige – begravet i Kaagerød kirke – han blev gift med Beate Clausdatter Bille født den 9. apr 1526 på Skarholt slot i Sverige – datter af Claus Steensen Bille og Elisabeth Ulfstand -de fik mindst 2 sønner: Tyge Ottesen Brahe (Thyco Brahe) født i 1546 og Steen Ottesen Brahe født i 1547.

Tycho Brahe
Astronom
Thyge Ottesen Brahe, oftest kaldet Tycho Brahe var en dansk astronom, som betragtes som grundlæggeren af den moderne observerende astronomi. Fornavnet “Tycho” er en latinisering af det danske Thyge. Wikipedia
Født: 14. december 1546, Knutstorp borg, Sverige
Død: 24. oktober 1601, Prag, Tjekkiet
Begravet: Týnkirken, Prag, Tjekkiet
Ægtefælle: Kirsten Barbara Jørgensdatter (g. 1573–1601)
Søskende: Sophie Brahe, Steen Brahe til Knudstrup, Lisbet Brahe, MERE
Børn: Sidsel Brahe, Claudius Brahe, Elisabeth Brahe, Tyge Brahe, Jörgen Brahe, Magdalene Brahe, Kirstine Brahe, Sophie Brahe.

Knud Pedersen Bille var født ca 1465 på Svanholm ved Frederiksberg – søn af Peder Torbernsen Bille og Anne Knudsdatter Gyldenstjerne – han var gift 2 gange – først med Birgitte Markvardsdatter Rønnow som var født i 1473 i Svendborg – datter af Markvard Clausen Rønnow og Mette Joachimsdatter Hardenberg – de fik mindst en søn: Steen Knudsen Bille født i 1522 – Derefter giftede Knud Pedersen Bille sig med Dorthe Olufsdatter Daa født i 1485 – datter af Oluf Clausen Daa og Gundel Joachimsdatter Griis.

Karen Pedersdatter Bille var født ca 1465 i Tjele – datter Af Peder Torbernsen Bille og Anne Knudsdatter Gyldenstjerne – hun døde i 1562 i Viborg – hun blev gift med Laurids Mogensen Løvenbalk som var født i 1432 i Aunsbjerg ved Viborg – søn af Mogens Jensen Løwenbalk og Else Svendsdatter Udsen – han døde den 1. aug 1500 – de havde mindst en søn: Jørgen Lauridsen født ca 1485 – Lauurids Mogensen Løvenbalk havde først været gift med Anne Joachimsdatter Flemming født ca 1430 – datter af Joachim Hermansen Flemming og Inger Andersdatter Hvide, som han havde mindst en søn med: Jens Lauridsen Løvenbalk født ca 1460.

Esge Pedersen Bille var født ca 1480 paa Svanholm gods Krogstrup ved Frederiksborg – søn af Peder Torbernsen Bille og Anne Knudsdatter Gyldenstjerne – han var rigshofmester og døde 21. feb 1552 på Københavns slot og blev begravet i Hellig´ndskirken i København  – han blev gift med sin grandkusine Sophie Henriksdatter Krummedige – de fik mindst 2 sønner: Peder Esgesen Bille født ca 1518 og Henrik Krummedige Bille født ca 1530.

Maren Pedersdatter Bille Var født ca 1480 – datter af Peder Torbernsen Bille og Og Anne Knudsdatter Gyldenstjerne – hun blev gift med Jacob Nielsen Lykke født ca 1460 – søn afNiels Pedersen Lykke og Helvig Madsdatter Bølle – han døde i 1541 – de fik mindst en søn: Ejler Jacobsen Lykke født ca 1510.

Claus Jørgensen Daa var født i 1493 – søna f Jørgen Christiernsen Daa og Karen Knudsdatter Gyldenstjerne – han døde i 1559 – han blev gift med Anne Jørgensdatter Lud – datter af Jørgen Lud – de fik mindst en datter: Karen Clausdatter Daa født ca 1540.

Mogens Henriksen Gyldenstjerne var født i 1481 – søn af Henrik Knudsen Gyldenstjerne og Karen Bentsdatter Bille – han døde den 9. okt 1568 i København – han blev gift i 1533 med Anne Mouridsdatter Sparre født ca 1510 på Svanholm gods Vemmerhøj i Sverige – datter af Mourids Jeppesen Sparre og Karen Pedersdatter Høegh – hun døde den 1. aug 1564 i Krogstrup ved Frederiksborg – de fik mindst en datter: Karen Mogensdatter Gyldenstjerne født ca 1545.

Christoffer Henriksen Gyldenstjerne var født  ca 1500 – søn af Henrik Knudsen Gyldenstjerne og Karen Bentsdatter Bille – han blev gift med sin grandkusine Anne Tønnesdatter Parsberg og de fik mindst en datter: Hilleborg Christophersdatter Gyldenstjerne født ca 1548.

Mogens Eskildsen Gøye var født ca 1470 i Maribo – søn af Eskild Mogensen Gøye og Mette Eriksdatter Gyldenstjerne – han døde den 6. apr 1544 i Skanderup ved Aarhus – han blev gift med Margrethe Clausdatter Sture født i 1581 i Dråby sogn Mols – datter af Claus Thomsen Sture og Sophie Christensdatter Holck – hun døde i dec 1528 på Clausholm gods – de fik mindst 4 børn: Helvig Mogensdatter Gøye født ca 1509 – Albert Gøye født ca 1510 – Birgitte Gøye født ca 1511 og Ide Moggensdatter Gøye født ca 1520.

Mogens Gøye og Slægten Slægten Gøye, eller Gjø er en gammel lollandsk adelsslægt, hvor der kendes tre linier fra den anden halvdel af 1300-tallet. Den ene linie førte ikke noget slægtsnavn, den anden kaldte sig Krag og den tredje brugte navnet Staverskov og fra 1381 navnet Gøye. Ridder Staverskov af Lolland er den ældste sikre stamfader, og han anvendte allerede i 1363 Gøye våbenet, tre skråtstillede Ibsskaller (se figur 2). En Ibsskal er tegn på at ejeren har gennemført, eller har ladet gennemføre en pilgrimsrejse til Santiago de Compostella i Spanien.
 Slægten hørte til blandt Lollands største godsejere, og adskillige af dem var blandt de ledende mænd i riget. Mogens far Eskil Gøye (født før 1459 død 20.april 1506) var Rigsmarsk (dvs. Hærchef) under Christian I og Kong Hans, og var noget af en barsk herremand. Med basis i Krenkerup hovedgård, samlede han på gårde og jord. Han forøgede således sine besiddelser på Lolland 3-4 gange, blandt andet ved at opkøbe mindre hovedgårde efter enker for derefter at nedlægge dem. Denne taktik blev ligeledes fulgt af mange andre af højadelen, så det medvirkede til at antallet af lavadelige formindskedes og det fik ifølge Erik Ulsig den effekt, at den folkelige forbindelse til adelen overskæres og højadelen aristokratiseres. Eskil foretog også store indkøb i Skåne, så han efterlod ved sin død flere hovedgårde, bl.a. Krenkerup, Skærsø, Gisselfeld og Tunbyholm, med i alt ca. 500 gårde. Slægten udmærkede sig også ved mange lærde damer, og slægten uddøde 1698 med Geheimeråd Markus Gøye som den sidste bærer af navnet. Mogens arvede Skjærsø i Jylland efter sin mor, og i 1506 Krenkerup på Lolland efter sin far. Hvornår han arvede moderen ved jeg ikke, men det var tidligere end 1506. Det var nok dengang hun forlod faderen for at gå i kloster, og hvornår det fandt sted ved jeg heller ikke.

På den tid havde den praksis, at der var særeje i familierne, og at ægtefæller ikke kunne arve efter hinanden, hvis der var børn i ægteskabet, endvidere var det normalt at drenge arvede dobbelt portion og piger en enkelt.

Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk var født ca 1482 i Roskilde – søn af Predbjørn Clausen Podebusk og Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz – hun døde den 21. apr 1542 i Horsens – hun blev gift med Tønne Vernersen Parsberg født i 1464 på Holbækgård ved Århus – søn af Verner Vernersen Parsberg og Anne Tønnesdatter Rønnow – de fik mindst 3 børn: Verner Tønnesen Parsberg født i 1511 . Jørgen Tønnesen Parsberg født i 1512 og Anne Tønnesdatter Parsberg født i 1515.

Anne Predbjørnsen Podebusk var født ca 1500 – datter af Predbjørn Clausen Podebusk og Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz – hun døde i 1521 – hun blev gift med Holger Gregersen Ulfstand født ca 1490 i Skaane – søn af Gregers Jepsen Ulfstand og Else Torbernsdatter Bille – han døde i 1542 – han var gift 2 gange – med Anne Predbjørnsdatter fik han mindst en søn: Gregers Holgersen Ulfstand født ca 1520 – herefter giftede Holger i 1529 sig med Helle Nielsdatter Hak – født ca 1500 – datter af Niels Mogensen Hak og Tale Hansdatter Brostrup – de fik også mindst en søn: Gregers Holgersen Ulfstand født ca 1530.

Otto Clausen Strangesen Bild var født ca 1500 – søn af Claus Strangesen Bild og Karen Pedersdatter Væbner – han døde den 7. sep 1571 i Ribe – han blev gift med Dorthea Clausdatter Daa født ca 1530 – datter af Claus Olufsen Daa og Anne Pedersdatter Lykke – hun døde i apr 1600 i Brande – de fik mindst en søn: Claus Strangesen Bild født ca 1550.

Niels Clausen Strangesen Bild var født ca 1506 i Ringkøbing – søn af Claus Strangesen Bild og Karen Pedersdatter Væbner – han døde i 1546 på Nørholm gods ved Varde – han blev gift med Karine Pedersdatter Høegh født ca 1505 ved Ringkøbing – de fik mindst en datter: Maren Nielsdatter Bild født ca 1525.

Anne Clausdatter Bild var født ca 1510 – datter af Claus Strangesen Bild og Karen Pedersdatter Væbner – hun døde den 13. sep 1592 i Velling – hun blev gift med Christen Fasti født ca 1500 – søn af Thomas Fasti og Ellen Mogensdatter Spend – han døde i 1557 på Vennergård i Velling – de fik mindst en søn: Thomes Christensen Fasti født ca 1538. Maren Clausdatter Bild var født ca 1525 på Nørholm gods ved Varde – datter af Claus Strangesen Bild og Karen Pedersdatter Væbner – hun døde den 13. sep 1592 – hun blev gift med Godske Hartvigsen Holck – født ca 1520 – søn af Hartvig Godskesen Holck og fr. Rixtorp.

Knud Henriksen Sparre var født ca 1500 i Klogerup Skaane – søn af Henrik Aagesen Sparre og Kirsten Knudsdatter Has – han døde ca 1568 i Svedala – han blev gift med sin grandkusine Anne Andersdatter Bille og de fik mindst en datter: Hans Knudsen Sparre født ca 1532.

Oluf Mogensen Munk Lange var født ca 1503 – søn af Mogens Olufsen Munk Lange og Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz – han blev gift med Drude von Rantzau født ca 1508 i Quarnbek – datter af Cai Rantzau og Ide Blome – de fik mindst en datter: Dorthe Olufsdatter Munk Lange født ca 1555.

Ane Hansdatter Skeel var født ca 1535 på Palsgaard i Østjylland – datter af Hans Iversen Skeel og Gertrud Ludvigsdatter Rosenkrantz – hun døde i 1576 samme sted – hun blev gift med Axel Nielsen Arenfeld født ca 1520 på Gundetved/Selchaudal på Sjælland – søn af Niels Henrik Arenfeld og Margrethe Jonsdatter Bille – de fik mindst 2 børn: Lisbeth Arenfeld født ca 1515 og Axel Nielsen Arenfeld født ca 1520 – ca 1559 blev Axel Nielsen Arenfeld gift med Ellen Sivertsdatter Grubbe født ca 1525 – datter af Sivert Nielsen Grubbe og Mette Pallesdatter Ulfeldt.

Arenfeld slægtens første mand er rigskansler Niels Henriksen Arenfeldt, der havde fem børn, blandt hvilke Axel Nielsen Arenfeldt til Palsgård (levede 1568), der opvartede Christian II i Sønderborg. Hans eneste søn, Hans Axelsen Arenfeldt til Palsgård og Rugård m.fl. (død 1611), havde tolv børn, blandt hvilke Axel Arenfeldt til Lysholt og Basnæs (1590-1647) og Mogens Arenfeld til Rugård (1604-1671). Blandt Axel Arenfeldts syv børn var Jørgen Arenfeldt til Rugård (1644-1717), hvis sønnesøn major Balthazar Levin Arenfeldt (1707-1767) var stamfader til den yngre norske linje og dermed til de nulevende slægtsmedlemmer. Hans søn var general Christian Ditlev Adolph Arenfeldt (1758-1833).

Christence Terkelsdatter Væbner var født ca 1529 – datter af Terkel Pedersen Væbner og Birgitte Josephsdatter Rekhals – hun blev gift med Hans Stygge født ca 1500 – søn af Mourids Pedersen Stygge og Karen Clausdatter Dyre – de fik mindst en datter: Karen Hansdatter Stygge født ca 1545.

Maren Terkelsdatter Væbner var født ca 1530 i Råsted sogn Ulfborg – datter af Terkel Pedersen Væbner og Birgitte Josephsdatter Rekhals – hun døde i 1615 – hun blev gift med Erik Vognsen født ca 1530 på Stenumgaard i Ulfborg – han døde i 1593 og blev begravet på Stadil kirkegård i Ringkbing amt – de fik mindst en datter: Edele Eriksdatter Vognsen født ca 1560.

Peder Terkelsen Væbner var født ca 1535 – død i 1587 – gift med Else Axelsdatter Juel – datter af Axel Sørensen Juel og Kirsten Ovesdatter Lunge.

Pernille Olufsdatter Krognos var født ca 1480 på Krapperup gods i Skaane – datter af Oluf Stigsen Krognos og Anne Mouritsdatter Gyldenstjerne – hun døde 26. apr 1533 i Svendstrup – hun blev gift den 3. dec 1508 med Anders Bentsen Bille født ca 1477 på Søholm – søn af Bent Torbernsen Bille og Magdalene Stigsdatter Krognos – de fik mindst en datter: Anne Andersdatter Bille født ca 1508.

Anna Olufsdatter Krognos var født i 1497 – datter af Oluf Stigsen Krognos og Anne Mouritsdatter Gyldenstjerne – hun døde i 1564 – hun blev gift med sin grandfætter Claus Prdbjørnsen Podebusk – de fik mindst en datter: Vibeke Clausdatter Podebusk født i 1517.

Tyge Mogensen Krabbe var født i 1474 – søn af Mogens Mortensen Krabbe og Elsebe Tygesdatter Lunge – han blev gift med sin grandkusine Anne Nielsdatter Rosenkrantz – de fik mindst en datter: Elsebeth Tygesdatter Krabbe født i 1514.

Dorthe Mogensdatter Krabbe var født ca 1475 – datter af Mogens Mortensen Krabbe og Elsebe Tygesdatter Lunge – hun blev gift med Mogens Pallesen Juel født ca 1470 – søn af Palle Iversen Juel og Ellen Mogensdatter Spend – de fik mindst en søn: Mogens Mogensen Juel født ca 1500.

Karen Nielsdatter Krabbe var født ca 1500 – datter af Niels Mortensen Krabbe og Kirstine Bosdatter Høegh – hun døde ca 1570 – hun blev gift med sin grandfætter Ejler Jacobsen Lykke – de fik mindst en søn: Niels Ejlersen Lykke født ca 1542.

Mogens Nielsen Kaas var født i 1486 i Karby ved Thisted – søn af Niels Nielsen Kaas og Abel Pedersdatter Høegh – han døde i 1565 i Karby og var gift 2 gange – først med Mette Godskesdatter Friis født ca 1490 – datter af Godske Ratlofsen Friis og Bodil Olufsdatter – de fik mindst 2 børn: Erik Mogensen Friis født ca 1520 og Kirsten Mogensdatter Kaas født ca 1525 – derefter giftede Mogens Nielsen Kaas sig med Magdalene Mogensdatter Spend – født ca 1495 – datter af Mogens Jensen Spend og Eriksdatter Fasti. Før Mette Godskesdatter Spend blev gift med Mogen Nielsen Kaas havde hun været gift med Anders Jensen Spend og havde her en søn Jens Andersen Spend født ca 1510.

Jørgen Lauridsen Rostrup var født ca 1500 – søn af Laurids Hansen Rostrup og Ellen Nielsdatter Kaas – han døde ca 1563 på Sjelleskovgaard – han blev gift med Margrethe Andersdatter Skeel født ca 1515 – datter af Anders Albrechtsen Skeel og Karen Hermandsdatter Flemming – hun døde ca 1570 – de fik mindst en datter: Karen Jørgensdatter Rostrup født ca 1550.

Erik Mogensen Kaas var født ca 1495 i Hillerslev Salling ved Svendborg – søn ag Mogens Thomesen Kaas og Gertrud Nielsdatter Kaas – han døde i 1566 i Gjelskov – han blev gift ca 1530 med Anne Emmikesdatter født ca 1510 i Frørup sogn Slesvig – datter af Emmike Hartvigsen og Tale Andersdatter Flemming – hun døde i 1561 – de fik mindst en søn: Anders Eriksen Kaas født ca 1540.

Inger Mogensdatter Falster var født ca 1535 – datter af Mogens Andersen Falster og Ellen Jensdatter Rotfeld – hun døde den 4. jan 1587 – hun blev gift med Corfitz Lauridsen Rosengjedde født ca 1530 – han døde ca 1588 – de fik mindst en datter: Anne Corfitzdatter Rosengjedde født ca 1560.

3 x Tipoldebørn:

Erik Mogensen Mormand var født ca 1550 – søn af Mogens Eriksen Mormand og Margrethe Ottesdatter Huitfeld – han døde i 1603 – han blev gift med Anne Mortensdatter Brock født ca 1555 – datter af Morten Pedersen Brock og Anne Jørgensdatter Skovgaard – de fik mindst en datter: Barbara Eriksdatter Mormand født ca 1580.

 

oj-coins

BETALINGSMETODER Payment

Betaling:  Mobilpay  og bankkonto  Fragt i Danmark: op til 1 kg forsikret fragt kr. 45,-  Betaling fra udland:                      Swiftcode: NDEAKKK                    Iban: DK7820000741878364    Danske kroner har kurs mod Euro på ca. 7,40 d.kr = 1 Euro       web: oj-coins.dk

 

Advarsel: ved brug af internationale overførsler, så anbefales I at kontakte jeres bank for prisinfo før transaktioner. Der har været nogle ublu gebyrer taget af visse banker.

Warning: By using international moneytransfer - please contakt your bank for info for prices.

 


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes